Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [04/04- 17/04]

Từ 04-04-19

Chào Gunner,

Với ‘Shazam’ đang được chiếu, Gunner có thể nhập vai vào Shazam trong Gunny qua Set Shazam Gunny được nhận miễn phí từ đạo cụ Nhiệm vụ sự kiện mỗi ngày.

Thời gian sự kiện

  • Bắt đầu: 09:00 ngày 04/04/2019
  • Kết thúc: 23:59 ngày 17/04/2019
  • Áp dụng với tất cả máy chủ

Nội dung sự kiện

Điều kiệnPhần thưởng

Phi Tiêu x2

Nhận được từ nhiệm vụ sự kiện mỗi ngày

Set Shazam Gunny x1
8 ngày/Khóa

Đá Cường Hóa x15
2 Set sẽ có Gà Đột Biến:
Công-Thủ-Nhanh-May +30
Sát-Giáp +5
Thời gian đột biến: 04/04 – 17/04/2019
Giá tiếp phí Set Shazam Gunny: 150 Xu/Xu khóa - 7 ngày. 300 Xu /Xu khóa - 30 ngày. 900 Xu /Xu khóa - 365 ngày.