Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [03.10 - 16.10.2019]

Từ 03-10-19

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 10/10/2019.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 16/10/2019.
  • Áp dụng cho tất cả các server
  • Lối vào: EVENT -> Ưu Đãi Nạp

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, nạp đạt mốc yêu cầu sẽ được mua vật phẩm giá rẻ

Ưu đãi 1: Nạp đạt mốc 500 Xu
Mốc nạpVật Phẩm Được MuaGiá GốcGiá BánGiới hạn lần muaMua bằng
500 Xu trở lên
2019 x1
Dùng nhận danh hiệu 2019, có thể vào danh sách danh hiệu dùng, nhận: Tấn công +5, Phòng thủ +5, Nhanh nhẹn +5, May mắn +5. Hiệu lực: Vĩnh viễn.
2 1 0 Xu

Ánh Sao x1
7 ngày
500 250 1 Xu/Xu Khóa

Rừng Đào x1
7 ngày
500 250 1 Xu/Xu Khóa

Lấp Lánh x1
7 ngày
500 250 1 Xu/Xu Khóa

Má Hồng x1
7 ngày
500 250 1 Xu/Xu Khóa

Pháo Nổ x1
7 ngày
500 250 1 Xu/Xu Khóa

May Mắn x1
7 ngày
500 250 1 Xu/Xu Khóa

Sáo Phượng x1
7 ngày
500 250 1 Xu/Xu Khóa

Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên x1 
150 100 30 Xu/Xu Khóa

Đá Tăng Cấp x1
350 100 30 Xu/Xu Khóa

Đá Tăng Sao x1
270 100 50 Xu/Xu Khóa

Đá Cường Hóa x1
10 2 300 Xu/Xu Khóa
Ưu đãi 2: Nạp đạt mốc 1000 Xu
Mốc nạpVật Phẩm Được MuaGiá GốcGiá BánGiới hạn lần muaMua bằng
1000 Xu trở lên
Châu Báu Sát Thương Lv17 x1
700 350 5 Xu/Xu Khóa

Vòng Như Ý x1
30 ngày
3000 2500 2 Xu/Xu Khóa

Tiêu Dao x1
30 ngày
3000 2500 1 Xu/Xu Khóa

Tua Như Ý x1
30 ngày
3000 2500 1 Xu/Xu Khóa

Bồng Bềnh x1
30 ngày
3000 2500 1 Xu/Xu Khóa

Đầu Lân x1
30 ngày
3000 2500 1 Xu/Xu Khóa

Phát Tài x1
30 ngày
3000 2500 1 Xu/Xu Khóa

Múa Lân x1
30 ngày
3000 2500 1 Xu/Xu Khóa

Xuân Sớm x1
30 ngày
3000 2500 1 Xu/Xu Khóa

Mumu x1
30 ngày
3000 1200 1 Xu/Xu Khóa

Gấu Mạnh Mẽ x1
30 ngày
3000 1200 1 Xu/Xu Khóa

Ma Thạch Tứ Tượng - Hoàn Mỹ x1
5000 2500 3 Xu/Xu Khóa

Bong Bóng Mừng 10 Tuổi x1
(15-15-15-15)
7 ngày
3000 1500 1 Xu/Xu Khóa

Hồ Lô-Siêu x1
3000 1800 1 Xu/Xu Khóa

Trùng Sinh Đơn x1
500 300 40 Xu/Xu Khóa
Ưu đãi 3: Nạp đạt mốc 2000 Xu
Mốc nạpVật Phẩm Được MuaGiá GốcGiá BánGiới hạn lần muaMua bằng
2000 Xu trở lên
Túi Quyển Phù Hiệu Ưu Tú x1
5000 3000 1 Xu

Đồng Đỏ x1
15 7 50 Xu/Xu Khóa

Sắt Mềm x1
60 30 40 Xu/Xu Khóa

Bạc Trắng x1
240 120 30 Xu/Xu Khóa

Vàng Tím x1
600 300 20 Xu/Xu Khóa

Mảnh Sơ LEGEND Xếp Hình x1
700 350 20 Xu/Xu Khóa

Túi Quà Bạch Kim Vòng Xoáy Thời Gian x1
5000 2500 5 Xu/Xu Khóa

Túi Quà Bạch Kim Ngũ Thần Binh x1
5000 2500 5 Xu/Xu Khóa

Ma Thạch 5000 EXP x1
5000 2500 3 Xu/Xu Khóa

Đá Phong Ấn x1
2000 1000 20 Xu Khóa

Đá Phong Ấn x1
1000 500 20 Xu

Lưu ý:

  • Sự kiện có tính tích lũy số xu nạp trong thời gian diễn ra sự kiện
  • Số lần mua vật phẩm không tạo mới khi qua ngày
  • Tất cả các vật phẩm đều khóa
  • Vật phẩm mua thành công sẽ được gửi qua thư