Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [03.10 - 16.10.2019]

Từ 03-10-19

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 100 Xu, 500 Xu, 1.000 Xu, 2.000 Xu, 3000 xu, 5000 xu, Gunner sẽ sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 10/10/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 16/10/2019.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 100 Xu, 500xu, 1000 Xu, 2.000 Xu, 3.000 Xu, 5.000 Xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1

Gà Đột Biến

1 ngày/ khóa

1
30 - 30-30 - 30
Đá Cường Hóa 20

S-Trăng Bạc

1
GÓI QUÀ 2 Đá Cường Hóa 20
Thuốc Tăng Cấp Thú 3

Gà Đột Biến

1 ngày/ khóa

1
30 - 30-30 - 30
GÓI QUÀ 3 Đá Tăng Cấp 1
Mảnh Chiến Kỹ 1

Gà Đột Biến

1 ngày/ khóa

1
30 - 30-30 - 30

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 500 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quà Phụ Kiện Sưu Tập Nam 10 1
Hộp Tinh Hồn Vừa 2
Bông Vụ
1 ngày/khóa
1
GÓI QUÀ 2

Tật Phong Liệt

1 ngày/ khóa

1
Tam Sinh Thạch 1
Bùa Bảo Vệ 1
GÓI QUÀ 3 Quà Phụ Kiện Sưu Tập Nữ 10 1

Mảnh Chiến Kỹ

5
Đá Tăng Cấp 2

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Tăng Cấp 4
Quà Phụ Kiện Sưu Tập Nam 10 1
Sổ Nhà Thám Hiểm Đồng 1
GÓI QUÀ 2 Mảnh Chiến Kỹ 10
Hộp Tinh Hồn Vừa 4
Quà Phụ Kiện Sưu Tập Nữ 10 1
GÓI QUÀ 3 Châu báu chúc phúc phòng ngự 1
Châu báu chúc phúc công kích 1
Châu báu chúc phúc thuộc tính 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Vàng Tím 2
Bụi Sao 40
Hồn Rồng Lửa 2
GÓI QUÀ 2
Vàng Tím 2
Bụi Sao 40
Ngọc Gió 2
GÓI QUÀ 3

Túi Quà Phụ Kiện - Tự Do 2

Không Khóa

1
Túi Quà Phụ Kiện Vũ Khí Vang Danh 1
Vòng Tay EXP 3 5

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 3.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Vàng Tím 3
Bụi Sao 60
Hồn Rồng Lửa 3
GÓI QUÀ 2
Túi Quyển Phù Hiệu Ưu Tú 1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 15
Ma Thạch 5000 EXP 1
GÓI QUÀ 3

Búa S-Đầu bò

3 ngày/ khóa

1

Nón S-Đầu bò

3 ngày/ khóa

1

Giáp S-Đầu bò

3 ngày/ khóa

1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Túi Quà Phụ Kiện Vũ Khí Vang Danh 2
Đá Tăng Sao Lv2 4

Bao tay Venus +5

7 ngày/ khóa

1
GÓI QUÀ 2
Túi Quà Phụ Kiện -Tự Do 2 1
Hồ Lô-Truyền Thuyết 1

Đá Đúc Hồn

30
GÓI QUÀ 3

Thẻ phụ kiện Khủng Long Trắng
3 ngày/ khóa
1

Bao tay Venus +5

7 ngày/ khóa

1
Đá Phong Ấn 2