Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [03.10 - 16.10.2019]

Từ 03-10-19

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 100 Xu, 500 Xu, 1.000 Xu, 2.000 Xu, 3000 xu, 5000 xu, Gunner sẽ sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 03/10/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 09/10/2019.
  • Mỗi ngày tham gia 1 lần.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 100 Xu, 500xu, 1000 Xu, 2.000 Xu, 3.000 Xu, 5.000 Xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1

Gà Đột Biến

1 ngày/ khóa

1
30 - 30-30 - 30
Đá Cường Hóa 20

S-Trăng Bạc
1 ngày/khóa

1
GÓI QUÀ 2 Linh Châu Kỹ Năng 10
Vé Tăng Vật Tổ 50

Gà Đột Biến

1 ngày/ khóa

1
30 - 30-30 - 30
GÓI QUÀ 3 Hồn Bảo Vệ 1
Mảnh Chiến Kỹ 1

Gà Đột Biến

1 ngày/ khóa

1
30 - 30-30 - 30

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 500 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quà Phụ Kiện Sưu Tập Nam 10 1
Thức Ăn (Cao) 5
Nước Tu Luyện Ma Pháp Cấp 2 5
GÓI QUÀ 2

Quà Phụ Kiện Sưu Tập Nữ 10

1
Đá Cường Hóa 80
Đá Tăng Cấp 2
GÓI QUÀ 3 Hồn Bảo Vệ 5

Mảnh Chiến Kỹ

5
Châu Báu Sát Thương Lv15 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Đột Phá 5
Quà Phụ Kiện Sưu Tập Nam 10 1
Thẻ Hồn 15
GÓI QUÀ 2 Mảnh Chiến Kỹ 10
Quà Phụ Kiện Sưu Tập Nữ 10 1
Châu Báu Sát Thương Lv15 2
GÓI QUÀ 3 Châu báu chúc phúc phòng ngự 1
Châu báu chúc phúc công kích 1
Châu báu chúc phúc thuộc tính 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Sắt Mềm 10
Bụi Sao 40
Đồng Đỏ 40
GÓI QUÀ 2
Châu Báu Sát Thương Lv 17 1
Mảnh Chiến Kỹ 20
Hồn Bảo Vệ 20
GÓI QUÀ 3

Bộ Phụ Kiện Tự Do 1

Không khóa

1
Đá Phong Ấn 2
Vòng Tay EXP +3 5

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 3.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Mảnh Chiến Kỹ 30
Nguồn sức mạnh 1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 15
GÓI QUÀ 2
Ma Thạch 5000 EXP 1
Vàng Tím 3
Sổ Nhà Thám Hiểm Đồng 3
GÓI QUÀ 3

Búa S-Đầu bò

3 ngày/ khóa

1

Nón S-Đầu bò

3 ngày/ khóa

1

Giáp S-Đầu bò

3 ngày/ khóa

1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 2
Mảnh Chiến Kỹ 50

Bao tay Venus +5

7 ngày/ khóa

1
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 2
Vàng Tím 6

Bao tay Venus +5
7 ngày/Khóa

1
GÓI QUÀ 3

Thẻ phụ kiện Khủng Long Trắng
3 ngày/ khóa
1

Bao tay Venus +5

7 ngày/ khóa

1
Đá Phong Ấn 2