Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [03.10 - 16.10.2019]

Từ 03-10-19

Lao động hăng say nhận thêm quà đây pà con ơi!! Gunner tham gia làm nhiệm vụ đầy đủ mỗi ngày sẽ tích lũy đạo cụ cần thiết cho sự kiện Đổi Quà sau này nhé!

Quà Tặng Gunner

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 03/10/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 09/10/2019.

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng mỗi ngày.

Cấp độPhần thưởngSố lượng
10 - 20
Đá Cường Hóa
10

Chìa Ma Pháp
5

Thuốc Tăng Cấp Thú
2

Quà Hộ Thân
1
21 - 30
Đá Cường Hóa
15

Chìa Ma Pháp
10

Quà Hộ Thân
1

Anh Đào
2
31 - 40
Anh Đào
2

Chìa Ma Pháp
10

Quà Hộ Thân
1

Đá Linh Hồn
10
41 - 50
Anh Đào
2

Chìa Ma Pháp
10

Quà Hộ Thân
1

Đá Linh Hồn
15
51 - 70
Anh Đào
2

Chìa Ma Pháp
10

Quà Hộ Thân
1

Đá Linh Hồn
30

Quà Tặng Gunner

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 10/10/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 16/10/2019.

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng mỗi ngày.

Cấp độPhần thưởngSố lượng
10 - 20
Đá Cường Hóa
10

Chìa Ma Pháp
5
Thuốc Tăng Cấp Thú 2

Quà Tháng 10
1
21 - 30
Đá Cường Hóa
15

Chìa Ma Pháp
10

Quà Tháng 10
1

Anh Đào
2
31 - 40
Da Thú
5

Chìa Ma Pháp
10

Quà Tháng 10
1

Anh Đào
2
41 - 50
Da Thú
5

Chìa Ma Pháp
10

Quà Tháng 10
1

Anh Đào
2
51 - 70
Da Thú
10

Chìa Ma Pháp
10

Quà Tháng 10
1

Anh Đào
2

Đại Chiến Gà Con

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 00:00:00 19/09/2019 - 23:59:59 16/10/2019
Cấp độ 08 - 30
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại chiến Rồng (Khó) x1
- Vương thành Gà (Khó) x1
- Bộ lạc tà thần (Khó) x1
Phần thưởng Thuốc Tăng Cấp Thú x6 Đá Cường Hóa x45
Mũi Khoan Cấp 1 x30

Châu Báu Thuộc Tính Lv9-11 x6


Anh Đào x3

Gà Con Tung Tăng

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 00:00:00 19/09/2019 - 23:59:59 16/10/2019
Cấp độ 31- 70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại chiến Rồng (Anh Hùng) x1
- Vương thành Gà (Anh hùng) x1
- Bộ lạc tà thần (Anh Hùng) x1
Phần thưởng
Vật Tế Cao x6

Hộp hồn tinh (nhỏ) x3

Đá Linh Hồn x9

Da Thú x9


Anh Đào
 
x3

Gà Mái Hung Dữ

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 19/09/2019 - 23:59:59 16/10/2019
Cấp độ 08 - 30
Điều kiện Hoàn thành đấu tự do 5 trận
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Thẻ hồn x2  
Linh Châu Kỹ Năng x10  
Thuốc Tăng Cấp Thú x2  
Đá Cường Hóa x10  
Châu báu thuộc tính Lv9-11 x2  
Anh Đào x1

Gà Trống Mạnh Mẽ

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 19/09/2019 - 23:59:59 16/10/2019
Cấp độ 31 - 70
Điều kiện Chiến thắng đấu tự do 5 trận
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Vật Tế Cao x2
Chìa Ma Pháp x5  
Đá Linh Hồn x5  
Bụi Sao x3
Thẻ Hồn x20  
Anh Đào x1

Quái Sữa Bò Bay

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 19/09/2019 - 23:59:59 16/10/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Hạ 10 đối thủ trong Guild Chiến
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Đá Bùa Vật Tổ x2
Mảnh Sơ-LEGEND-Sách Hắc Ám
Đồng Đỏ x2
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x5
Rương xu khóa sơ x4
Anh Đào x1

Trứng Màu Thần Kỳ

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 19/09/2019 - 23:59:59 16/10/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Anh Hùng x1,
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Legend x1
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Đá x3  
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x3  
Quyền Trượng Băng Giá- Mảnh sơ x1  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x1  
Đá Bùa Vật Tổ x2   
Anh Đào x1

Tổ Ấm Gà Con

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần

Hướng dẫn: Vợ Chồng cùng tạo phòng thi đấu, đạt điều kiện có thể nhận thưởng.

Thời gian 00:00:00 19/09/2019 - 23:59:59 16/10/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Vợ chồng cùng chiến thắng 5 trận
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Linh Hồn PET x2  
Mảnh ghép Phụng Hoàng Băng 4* x1
Chocolate Tình Yêu x1
Cuồng Long Trượng - Mảnh sơ x1   
Anh Đào x1

Giải Cứu Gà Con

Mỗi ngày hoàn thành 2 lần

Thời gian 00:00:00 19/09/2019 - 23:59:59 16/10/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Thu thập đủ:

Anh Đào x16
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình

Mảnh Sơ LEGEND Xếp hình x2

Nhẫn EXP +2 (1.000 EXP) x6

Vĩnh viễn/ Khóa

Ma Thạch 5000 EXP x1

Rương 200 Lệnh Bài x10

Bảo Vệ Chuồng Gà

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần

Thời gian 00:00:00 19/09/2019 - 23:59:59 16/10/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Thu thập đủ:

Anh Đào x156
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
WOW Cá Chép (7 ngày) x1 .
Đá Phong Ấn x5
Châu báu Sát thương Lv.15 x10
Thuốc Ma Pháp x10  
Đá Tăng Cấp x20
Túi quà Bạch Kim Ngũ Thần Binh x1

Tái Chế Đồ Nhựa 2

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần

Thời gian 00:00:00 19/09/2019 - 23:59:59 16/10/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Thu thập đủ:

Anh Đào x350

Ong Vàng x15
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
SUPER Cá Chép (7 ngày) x1 .
Ấn Chúc Phúc (1) Hoàn Mỹ 4 Sao x1
Châu báu Sát thương Lv.17 x2
Thẻ Hồn x100  
Đá Tăng Cấp x20
Túi quà Bạch Kim Ngũ Thần Binh x2

Truy Tìm Đá Đỏ Rực

Thời gian 00:00:00 19/09/2019 - 23:59:59 02/10/2019
Cấp độ 15 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong 2 nhiệm vụ sau:
- Hoàn thành 5 trận tự do 3v3, 
- Chiến thắng 3 trận Guild Chiến
Phần thưởng
Nhận 1 trong 2
Mỗi ngày hoàn thành 5 lần


Đá Đỏ Rực x2 (Không Khóa)

Mảnh Đá Tăng Sao x1

Biến Hình Ngẫu Nhiên

Thời gian 00:00:00 19/09/2019 - 23:59:59 16/10/2019
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Biến hình ngẫu nhiên trong thi đấu nhận đạo cụ.
Phần thưởng


Tinh hoa vinh dự x10