Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [03.10 - 16.10.2019]

Từ 03-10-19

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu Gunner sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 10/10/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 16/10/2019.
  • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Bụi Sao 15
Đá Tăng Cấp 3
Đá Phong Ấn 1
GÓI QUÀ 2 Đá Phong Ấn 1
Châu Báu Sát Thương Lv 17 1
Chìa Ma Pháp 100
GÓI QUÀ 3 Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 5
Đá Phong Ấn 1
Thẻ Bối Rối 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 2
Bụi Sao 30
Bao Tay Venus +4
7 ngày/Khóa
1
GÓI QUÀ 2 Châu Báu Chúc Phúc Công Kích 1
Châu Báu Chúc Phúc Phòng Ngự 1
Châu Báu Chúc Phúc Thuộc Tính 1
GÓI QUÀ 3 Châu Bát Sát Thương lv 17 2
Đá Phong Ấn 2
Thẻ Danh Hiệu Soái Ca 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 20
Túi Quà Bạch Kim Ngũ Thần Binh 1
Đá Phong Ấn 2
GÓI QUÀ 2 Thẻ Thỏ Đáng Yêu
60 ngày/Khóa
1
Đá Phong Ấn 2
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 10
GÓI QUÀ 3 Túi Quyển Phù Hiệu Ưu Tú
Mở nhận ngẫu nhiên Quyển Phù Hiệu Ưu Tú
1
Bụi Sao 50
Bạc Trắng 6

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 8.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 4
Bao Tay Venus +5
7 ngày/Khóa
1
Túi Quà Halloween (Nam)
Mở ra ngẫu nhiên nhận được một món không khóa trong bộ Thời Trang Halloween (Nam) - Chỉ giới tính NAM mở được.
1
GÓI QUÀ 2
Túi Quà Halloween (Nữ)
Mở ra ngẫu nhiên nhận được một món không khóa trong bộ Thời Trang Halloween (Nữ) - Chỉ giới tính NỮ mở được.
1
Bao Tay Venus +5
7 ngày/Khóa
1
Đá Phong Ấn 4
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 4
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Túi Khắc Ấn Hoàn Mỹ 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 15.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Hộp Hồn Tinh Vừa 15
Đá Phong Ấn 6
Rương 500 Xu Khóa 7
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 6
Trùng Sinh Đơn 40
Phượng Hoàng Băng 4 1
GÓI QUÀ 3

Hộp Hồn Tinh Vừa 30
Đá Phong Ấn 8
Túi Khắc Ấn Hoàn Mỹ 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 30.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Hộp Hồn Tinh Vừa 30
Đá Phong Ấn PET 12
SUPER Gậy Như Ý
7 ngày/khóa
1 .
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 12
Hộp Hồn Tinh - Vừa 30
SUPER Cá Chép
7 ngày/ Khóa
1
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 12
Hộp Hồn Tinh Vừa 30
Nhẫn EXP +4 4

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 50.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Đột Phá 100
Lạc Việt +5
7 ngày
1
Đá Phong Ấn 24
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 24

Túi Quà Quyển Phù Hiệu - Hoàn Mỹ

1
Vàng Tím 20
GÓI QUÀ 3

Ngọc Tăng Phụ Kiện thú Lv1 200
Thẻ Phụ Kiện Cá Voi Xanh
185 ngày
1
Đá Phong Ấn 24

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1
Thẻ Phụ Kiện Cá Voi Xanh
185 ngày/Khóa
1
Ngọc Tăng Phụ Kiện thú Lv2 40
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 2
Bùa Truyền Thuyết 2
Đá Đột Phá 150
Hộp Hồn Tinh Vừa 80
GÓI QUÀ 3

Túi quà Ấn Siêu Việt 1
Đá Phong Ấn 40
Thành Chủ Hà Nội
30 ngày
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 60
Túi Quà Ấn Siêu Việt 1
LEGEND Đàn Hắc Ám
7 ngày/Khóa
1
GÓI QUÀ 2
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv3 200
LEGEND Thương Cổ
7 ngày/Khóa
1
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 3

Thành Chủ Cà Mau
30 ngày
1
Quà Ma Thạch Tứ Tượng Truyền Thuyết 1
Túi quà Ấn Siêu Việt 1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 300.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Vòng Tay 10 Tuổi +5
7 ngày
1
Đá Linh Hồn 1800
Đá Đúc Hồn 900
GÓI QUÀ 2
Huyền Vũ 5 Sao 1
Đá Thức Tỉnh 30
Quà Thức Tỉnh PET 200
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 160
Quà Ma Thạch Tứ Tượng Truyền Thuyết 1
Túi quà Ấn Siêu Việt 1

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

 

Lưu ý:

  • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.