Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [03.10 - 16.10.2019]

Từ 03-10-19

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu Gunner sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 03/10/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 09/10/2019.
  • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Ấn Bùa Siêu Việt 1
Đá Phong Ấn 1
Đá Tăng Cấp 3
GÓI QUÀ 2 Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 5
Chìa Ma Pháp 100
Châu Báu Sát Thương Lv17 1
GÓI QUÀ 3 Bụi Sao 20
Đá Phong Ấn 1
Ấn Bùa Siêu Việt 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng 2
Đá Phong Ấn 2
Đá Tăng Cấp 6
GÓI QUÀ 2 WOW Thần Thương
7 ngày/Có thể kích hoạt phụ kiện
1
Đá tăng cấp 6
Sổ Nhà Thám Hiểm Đồng 2
GÓI QUÀ 3 Bụi Sao 30
Đá Phong Ấn 2
Ấn Bùa Siêu Việt 2

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 3
Túi Quà Bạch Kim Vòng Xoáy Thời Gian 1
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 20
GÓI QUÀ 2 Thẻ Phụ Kiện Kẹo Mây
60 ngày/Khóa
1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 10
Đá Phong Ấn 3
GÓI QUÀ 3 Túi Quyển Phù Hiệu Ưu Tú
Mở nhận ngẫu nhiên Quyển Phù Hiệu Ưu Tú
1
Bụi Sao 50
Bạc Trắng 6

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 8.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 4
Nhẫn Athena +4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Túi Quà Halloween (Nam)
Mở ra ngẫu nhiên nhận được một món không khóa trong bộ Thời Trang Halloween (Nam) - Chỉ giới tính NAM mở được.
1
GÓI QUÀ 2
Túi Quà Halloween (Nữ)
Mở ra ngẫu nhiên nhận được một món không khóa trong bộ Thời Trang Halloween (Nữ) - Chỉ giới tính NỮ mở được.
1
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Vĩnh Hằng +5
7 ngày
1
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 4
Bao Tay Athena +4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Túi Khắc Ấn - Hoàn Mỹ
Mở ngẫu nhiên nhận Ấn PvP Hoàn Mỹ
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 15.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 6
Đá Đột Phá 30
Rương 500 Xu khóa 7
GÓI QUÀ 2
Ấu Long Cổ 4 Sao
1
Trùng Sinh Đơn 40
Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 3

Hộp Hồn Tinh Vừa 15
Đá Phong Ấn 8
Túi Khắc Ấn - Hoàn Mỹ
Mở ngẫu nhiên nhận Ấn PvP Hoàn Mỹ
2

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 30.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Bộ Hoạt Hình Gunny 10/12

Mở chắc chắn nhận hết các Set trang bị sau: Vui Tết, Rồng Mắt Xanh, Rồng Thiếu Nữ, Rồng Ăn Vặt, Hải Tặc (Nam), Hải Tặc (Nữ), Dũng Giả (Nữ), Dũng Giả (Nam), Chiến Sĩ Sao (Nam), Chiến Sĩ Sao (Nữ).

1
Đá Phong Ấn PET 12
Tinh Hoa Vinh Dự 600
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 12
Đá Tăng Sao lv2 25
SUPER Quạt Gà
7 ngày/ Khóa
1
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 12
Nhẫn EXP +4 4
Hộp Hồn Tinh Vừa 30

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 50.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 24
Xe Không Gian
185 ngày
1
Hộp Hồn Tinh Vừa 20
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 24
Túi Quà Quyển Phù Hiệu - Hoàn Mỹ 1
Vàng Tím 25
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 24
Đá Thức Tỉnh 5
Nhẫn Lạc Việt +5
7 ngày
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1
Xe Không Gian
185 ngày/Khóa
1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 200
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 2
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 120
Hộp Hồn Tinh Vừa 80
Bùa Truyền Thuyết 2
GÓI QUÀ 3

Túi Quà Ấn Siêu Việt 1
Đá Phong Ấn 40
Thành Chủ Hải Phòng
30 ngày
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 60
Túi Quà Ấn Siêu Việt 1
Legend - Rồng Hỏa Diệm
7 ngày/Khóa
1
GÓI QUÀ 2
Hộp Hồn Tinh Vừa 200
Legend - Boomerang
7 ngày/Khóa
1
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 3

Thành Chủ Buôn Mê Thuật
30 ngày
1
Quà Ma Thạch Tứ Tượng Truyền Thuyết 1
Túi quà Ấn Siêu Việt 1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 300.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Vòng Tay 10 Tuổi +5
7 ngày
1
Đá Linh Hồn 1800
Đá Đúc Hồn 900
GÓI QUÀ 2
Huyền Vũ 5 Sao 1
Đá Thức Tỉnh 30
Quà Thức Tỉnh PET 200
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 160
Quà Ma Thạch Tứ Tượng Truyền Thuyết 1
Túi quà Ấn Siêu Việt 1

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

 

Lưu ý:

  • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.