Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [03.10 - 09.10]

Từ 03-10-14 đến 09-10-14

Những chiến binh đã trải qua đợt huấn luyện suốt những ngày qua, hãy cùng tham gia bảo vệ cho vương quốc. Phần thưởng xứng đáng dành cho người dũng sĩ xuất sắc.

Âm mưu nguy hiểm 1

Mỗi ngày hoàn thành 10 lần
Thời gian 09:00 ngày 03.10 đến hết 09.10.2014
Cấp độ 08-65
Điều kiện Hoàn thành Phó bản Đấu trường dũng sĩ-thường
Phần thưởng

RƯƠNG VŨ KHÍ WOW (x1)
Mũi khoan cấp 1 (x5)
Tinh hoa vinh dự (x1)

Âm mưu nguy hiểm 2

Mỗi ngày hoàn thành 10 lần
Thời gian 09:00 ngày 03.10 đến hết 09.10
Cấp độ 30 - 65
Điều kiện Hoàn thành Phó bản Đấu trường dũng sĩ-khó
Phần thưởng

Ma Thạch-Sơ (x1)
Mở được Ma Thạch-Thô và Thường
Mũi khoan cấp 2 (x2)
Tinh hoa vinh dự (x5)

Âm mưu nguy hiểm 3

Mỗi ngày hoàn thành 10 lần
Thời gian 09:00 ngày 03.10 đến hết 09.10.2014
Cấp độ 30-65
Điều kiện Hoàn thành Phó bản Đấu trường dũng sĩ-Anh hùng
Phần thưởng

Ma Thạch-Trung (x2)
Mở được Ma Thạch-Thô, Thường và Ưu tú
Lu đồng (x1)
Búa đập lu (x1)
Châu báu thuộc tính LV13-15 (x1)

Âm mưu nguy hiểm 4

Mỗi ngày hoàn thành 10 lần
Thời gian 09:00 ngày 03.10 đến hết 09.10
Cấp độ 30-65
Điều kiện Hoàn thành Phó bản Đấu trường dũng sĩ-Legend
Phần thưởng

Ma Thạch-Cao (x2)
Mở được Ma Thạch-Thô, Thường và Ưu tú
Quà viễn chinh (x1)
Mở ngẫu nhiên nhận một trong: Châu báu chúc phúc thuộc tính x3, Ma Thạch Tam QuánLv1 (Ưu tú) x1, Ma Thạch Tứ Tượng Lv1 (Thường) x1, Ma Thạch Nhị Thánh

Ngập tràn Xu khóa

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 09:00 ngày 03.10 đến hết 05.10
Cấp độ 5-65
Điều kiện Thắng 5 trận guild chiến
Phần thưởng Xu khóa x444

Với nhiệm vụ này, các tuần kế tiếp sẽ tăng giải thưởng lên 1 cách ngập tràn hơn ^^!

  • Từ 3/10 - 5/10: Tăng giải thưởng lên 444 Xu Khóa
  • Từ 10/10 - 12/10: Tăng giải thưởng lên 555 Xu Khóa

Cùng tham gia nhận quà thả ga!