Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [02/05- 15/05]

Từ 02-05-19

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu Gunner sẽ sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 02/05/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 08/05/2019.
  • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Cường Hóa 50
Đá tăng cấp
2
Thẻ Hồn 5
GÓI QUÀ 2 Nhẫn EXP +3 1
Ấn Bùa Siêu Việt 1
Đá Phong Ấn 1
GÓI QUÀ 3 Mũi Khoan Cấp 3 3
Đá Phong Ấn 1
Châu Báu Sát Thương Lv15 2

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá tăng cấp 4
Đá Bùa Vật Tổ 10
Châu Báu Chúc Phúc Công Kích 2
GÓI QUÀ 2 Châu Báu Chúc Phúc Phòng Ngự 2
Đá tăng cấp 4
Đá Phong Ấn 1
GÓI QUÀ 3 Châu Báu Chúc Phúc Thuộc Tính 2
Đá Tăng Sao lv2 3
Châu Báu Sát Thương Lv15 2

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Ấn Bùa Siêu Việt 5
Túi Quà Bạch Kim Vòng Xoáy Thời Gian 1
Bao Tay Venus +5
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
GÓI QUÀ 2 SUPER Thần Giáo Ares 1
Đá Giải Ấn 2
Bao tay Venus +5
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
GÓI QUÀ 3 Châu Báu Sát (17) 2
Ma Thạch 5000 EXP 1
Bao tay Venus +5
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 8.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 4
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Sổ Nhà Thám Hiểm Bạc 1
GÓI QUÀ 2
Ma Thạch 5000 EXP 1
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Vĩnh Hằng +5
7 ngày
1
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 4
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Set Hạc Giấy
Kích hoạt phụ kiện Cuộc Sống Muôn Màu
8 ngày/Khóa
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 15.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Phụng Hoàng Băng 4 1
Đá Phong Ấn 6
Rương 500 Xu khóa 7
GÓI QUÀ 2
Ấu Long Cổ 4 1
Đá Manh Hóa 60
Rương 500 Xu khóa 7
GÓI QUÀ 3

Trùng Sinh Đơn 40
Đá Phong Ấn 6
Rương 500 Xu khóa 7

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 30.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Bùa Vật Tổ 100
Đá Phong Ấn PET 12
Chiến Thần*
365 ngày/ khóa
1
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 12
Hồ Lô Xóa EXP-Cao 1
SUPER Quạt Gà
7 ngày/ Khóa
1
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 12
Đá Bùa Vật Tổ 100
SUPER-Cá Chép
7 ngày/Khóa
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 50.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Châu Báu Sát (19) 1
Lạc Việt +5
7 ngày
1
Đá Phong Ấn 24
GÓI QUÀ 2
Thẻ Đại Gia
Full +100/10 ngày
1

Quy Thần +5
7 ngày

1
Đá Phong Ấn PET 24
GÓI QUÀ 3

Vẫn Kim 100
Thẻ Rồng Bong Bóng
365 ngày/Khóa
1
Đá Phong Ấn 24

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1
Thẻ Phụ Kiện Xe Thỏ
365 ngày/Khóa
1
Đá Phong Ấn 40
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 2
Thẻ Phụ Kiện Đà Điểu
365 ngày/Khóa
1
Đá Phong Ấn 40
Châu Bát Sát (21) 1
GÓI QUÀ 3

Túi quà Ấn Siêu Việt 1
Đá Phong Ấn 40
Thành Chủ Đà Nẵng
30 ngày
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 60
Túi Quà Ấn Siêu Việt 1
LEGEND Đàn Hắc Ám
7 ngày/Khóa
1
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 60
Thành Chủ Buôn Mê Thuật
30 ngày
1
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 3

Thành Chủ Hải Phòng
30 ngày
1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv3 200
Túi quà Ấn Siêu Việt 1

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

 

Lưu ý:

  • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.