Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [02/05- 15/05]

Từ 02-05-19

[GUNNY.360GAME.VN]


-=- NẠP XU ĐỘT BIẾN -=-

Phần Thưởng:

Trong thời gian sự kiện, mỗi đợt nạp lần đầu một trong các mức xu sau sẽ được nhận thưởng:
200 xu/2000 xu

00:00 ngày 02/05 đến 23:59:59 ngày 05/05
Mốc nạp tích lũyPhần thưởngSố lượngThời hạn
Đủ 200 Xu trở lên Chim Hồng 1 8 ngày
Hoa Lam 1 8 ngày
Châu báu Sát Lv13 1 Vĩnh viễn
Đủ 2000 Xu trở lên
Nấm Buồn Hiu
1 8 ngày
Châu báu Sát Lv15 1 Vĩnh viễn

~o0o~

00:00 ngày 06/05 đến 23:59:59 ngày 08/05
Mốc nạp tích lũyPhần thưởngSố lượngThời hạn
Đủ 200 Xu trở lên Mã Não Tím 1 8 ngày
Mã Não Tím 1 8 ngày
Châu báu Sát Lv13 1 Vĩnh viễn
Đủ 2000 Xu trở lên
Nữ Hề
1 8 ngày
Châu báu Sát Lv15 1 Vĩnh viễn

~o0o~

00:00 ngày 09/05 đến 23:59:59 ngày 12/05
Mốc nạp tích lũyPhần thưởngSố lượngThời hạn
Đủ 200 Xu trở lên Sao Mặt Trời 1 8 ngày
Sao Mặt Trời 1 8 ngày
Châu báu Sát Lv13 1 Vĩnh viễn
Đủ 2000 Xu trở lên
Nữ Hiệp

1 8 ngày
Châu báu Sát Lv15 1 Vĩnh viễn

~o0o~

00:00 ngày 13/05 đến 23:59:59 ngày 15/05
Mốc nạp tích lũyPhần thưởngSố lượngThời hạn
Đủ 200 Xu trở lên Vua Băng Giá 1 8 ngày
Black Gold 1 8 ngày
Châu báu Sát Lv13 1 Vĩnh viễn
Đủ 2000 Xu trở lên
Nhà Thí Nghiệm

1 8 ngày
Châu báu Sát Lv15 1 Vĩnh viễn

Lưu ý:

  • Nam nhận được Set trang bị Nam, Nữ nhận Set trang bị Nữ.
  • Không nhận Trùng.
  • Nạp mốc cao hơn nhận phần thưởng mốc thấp hơn.
  • Có thể Nạp tích lũy.
  • Trong thời gian sự kiện diện ra chỉ nhận 1 lần mỗi mốc.
  • Phần thưởng 200 Xu item đột biến Nữ sẽ nhận được của Nữ, và Nam sẽ nhận được của Nam. Không nhận cả 2.