Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [01/11-14/11]

Từ 01-11-18

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu Gunner sẽ sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

 • ĐỢT 1:
  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 01/11/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 07/11/2018.
 • ĐỢT 2:
  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 08/11/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 14/11/2018.
 • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Cường Hóa 50 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá tăng cấp
2
Vật Tế Cao 5  
GÓI QUÀ 2 Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng 1  
Đá Tăng Sao Lv2 2  
Nước tu luyện ma pháp cấp 1 30  
GÓI QUÀ 3 Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 3  
Đá Bùa Vật Tổ 3  
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 1  

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá tăng cấp 4
Vật Tế Cao 10  
Đá Cường Hóa 100  
GÓI QUÀ 2 Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng 2  
Đá Tăng Sao lv2 3  
Nước tu luyện ma pháp cấp 1 60  
GÓI QUÀ 3 Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 6  
Đá Bùa Vật Tổ 8  
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 3  

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá tăng cấp 8  
Super - Pháo
7 ngày/Khóa
1  
Bao tay Venus +5
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1  
GÓI QUÀ 2 Đá Tăng Sao lv 2 8  
Super Thần Giáo Ares 1  
Bao tay Venus +5
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1  
GÓI QUÀ 3 Đá Phong Ấn PET 2
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 12  
Bao tay Venus +5
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1  

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 8.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Bùa Vật Tổ 32  
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1  
Chuột Lang Thang
7 ngày/ khóa
1  
GÓI QUÀ 2
Châu báu sát thương Lv17 3  
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1  
Đá Bùa Vật Tổ 32  
GÓI QUÀ 3

Vĩnh Hằng +5
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1  
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1  
Dê Be He
7 ngày/ khóa
1  

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 15.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Tăng Cấp 30  
Đá Bùa Vật Tổ 50  
Rương 500 Xu khóa 7  
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn PET 6
Thẻ Thỏ Đáng Yêu
90 ngày
1  
Rương 500 Xu khóa 7  
GÓI QUÀ 3

Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 45  
Đá Bùa Vật Tổ 50  
Rương 500 Xu khóa 7  

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 30.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Bùa Vật Tổ 100  
Đá Phong Ấn PET 12
SUPER-Gậy Như Ý
7 ngày/ khóa
1  .
GÓI QUÀ 2
Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt 1  
Bùa Tốc Độ-Siêu việt 1  
SUPER - Đàn Hắc Ám
7 ngày/ Khóa
1  
GÓI QUÀ 3

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 30  
Đá Bùa Vật Tổ 100  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 90  

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 50.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Bùa Vật Tổ 200  
Túi Quà Bộ Thời Trang Halloween (Nam)
Mở nhận tất cả vật phẩm sau: Thầm Thì (nam) x1, Gió Bấc (nam) x1, Lửa Ngầm (nam) x1, Đặc Sắc (nam) x1. LƯU Ý: CHỈ NHÂN VẬT NAM MỞ ĐƯỢC TÚI NÀY, NHÂN VẬT NỮ MỞ SẼ BỊ MẤT TÚI QUÀ MÀ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC VẬT PHẨM.
1
Đá Phong Ấn PET 24
GÓI QUÀ 2
Đá Bùa Vật Tổ 1  

Túi Quà Bộ Thời Trang Halloween (Nữ)

Mở nhận tất cả vật phẩm: Sương Đen (nữ)x1, Huyên Náo (nữ)x1, Hoa Đêm (nữ)x1, Mộng Mị (nữ)x1. LƯU Ý: CHỈ NHÂN VẬT NỮ MỞ ĐƯỢC TÚI QUÀ NÀY, NHÂN VẬT NAM KHÔNG ĐƯỢC MỞ. MỞ SẼ BỊ MẤT TÚI QUÀ VÀ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC VẬT PHẨM.

1  
Đá Phong Ấn PET 24  
GÓI QUÀ 3

Đá Bùa Vật Tổ 200  
Quy Thần +5
7 ngày
1  
Thẻ danh hiệu Đại Gia 1  

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1
Thẻ Phụ Kiện Aslan
365 ngày
1  
Hộp hồn tinh (vừa) 125  
Ấn Tà Thần (1)-Hoàn Mỹ-4Sao 1  
GÓI QUÀ 2
Thẻ Phụ Kiện Đà Điểu 
365 ngày
1  
Bùa Truyền thuyết 1  
Ấn Pháo Đài (6)-Hoàn Mỹ-4Sao 1  
GÓI QUÀ 3

Vòng Tay EXP +5
7 ngày/ khóa
1  
Hộp hồn tinh (vừa) 125  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 300  

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Legend - Pháo Hoa
7 ngày
1  
Thành Chủ Đà Nẵng
30 ngày
2  
Ấn Tà Thần (2)-Siêu Việt-5Sao 1
 
GÓI QUÀ 2
Legend-Boomerang
7 ngày
1  
Thành Chủ Hồ Chí Minh
30 ngày
2  
Ấn Pháo Đài (2)-Siêu Việt-5Sao 1
 
GÓI QUÀ 3

Thành Chủ Cà Mau
30 ngày
2  
Đá Bùa Vật Tổ 600  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 600  

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

 

Lưu ý:

 • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
 • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
 • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
 • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.