Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [01/11-14/11]

Từ 01-11-18

Lao động hăng say nhận thêm quà đây pà con ơi!! Gunner tham gia làm nhiệm vụ đầy đủ mỗi ngày sẽ tích lũy đạo cụ cần thiết cho sự kiện Đổi Quà sau này nhé!

Quà Tặng Gunner

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 01/11/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 07/11/2018.

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng mỗi ngày.

Cấp độPhần thưởngSố lượng
10 - 20
Đá Cường Hóa
10

Tinh Hoa Vinh Dự
10

Thuốc Tăng Cấp Thú
2

Túi quà Tháng 11 (1)
1
21 - 30
Đá Cường Hóa
15

Tinh Hoa Vinh Dự
20

Túi quà Tháng 11 (1)
1

Cây trồng (sơ)
2
31 - 40
Vé Tăng Vật Tổ
30

Tinh Hoa Vinh Dự
30

Túi quà Tháng 11 (1)
1

Đá Linh Hồn
10
41 - 50
Vé Tăng Vật Tổ
40

Tinh Hoa Vinh Dự
40

Túi quà Tháng 11 (1)
1

Đá Linh Hồn
15
51 - 70
Vé Tăng Vật Tổ
50

Tinh Hoa Vinh Dự
50

Túi quà Tháng 11 (1)
1

Đá Linh Hồn
30

Quà Tặng Gunner

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 08/11/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 14/11/2018.

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng mỗi ngày.

Cấp độPhần thưởngSố lượng
10 - 20
Đá Cường Hóa
10

Tinh Hoa Vinh Dự
10

Thuốc Tăng Cấp Thú
2

Túi quà Tháng 11 (2)
1
21 - 30
Đá Cường Hóa
15

Tinh Hoa Vinh Dự
20

Túi quà Tháng 11 (2)
1

Cây trồng (sơ)
2
31 - 40
Vé Tăng Vật Tổ
30

Tinh Hoa Vinh Dự
30

Túi quà Tháng 11 (2)
1

Đá Linh Hồn
10
41 - 50
Vé Tăng Vật Tổ
40

Tinh Hoa Vinh Dự
40

Túi quà Tháng 11 (2)
1

Đá Linh Hồn
15
51 - 70
Vé Tăng Vật Tổ
50

Tinh Hoa Vinh Dự
50

Túi quà Tháng 11 (2)
1

Đá Linh Hồn
30


Độc Thân Vui Tính

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 01/11/2018 - 23:59:59 14/11/2018
Cấp độ 08 - 30
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại chiến Rồng (Khó) x1
- Vương thành Gà (Khó) x1
- Bộ lạc tà thần (Khó) x1
Phần thưởng Thuốc Tăng Cấp Thú x2 Đá Cường Hóa x15
Mảnh Thú Cưỡi
x2


Chuồn Chuồn Cánh Mỏng x1

Lập Hội Cầu Mưa

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 01/11/2018 - 23:59:59 14/11/2018
Cấp độ 31- 70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại chiến Rồng (Anh Hùng) x1
- Vương thành Gà (Anh hùng) x1
- Bộ lạc tà thần (Anh Hùng) x1
Phần thưởng
Vật Tế Cao x2

Hộp hồn tinh (nhỏ) x1

Da Thú x3


Chuồn Chuồn Cánh Mỏng x1

Kế Hoạch Thoát Ế

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 01/11/2018 - 23:59:59 14/11/2018
Cấp độ 08 - 30
Điều kiện Hoàn thành đấu tự do 5 trận
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Thẻ hồn x2  
Linh Châu Kỹ Năng x10  
Thuốc Tăng Cấp Thú x2  
Đá Cường Hóa x10  
Châu báu thuộc tính Lv9-11 x2  
Chuồn Chuồn Cánh Mỏng x1

Ngày Hội FA

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 18/10/2018 - 23:59:59 31/10/2018
Cấp độ 31 - 70
Điều kiện Chiến thắng đấu tự do 5 trận
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Mảnh đá tăng cấp x2  
Hộp hồn tinh (nhỏ) x1  
Đá Linh Hồn x5  
Đá x3
Chiến hồn đơn x20  
Chuồn Chuồn Cánh Mỏng x1

Mua Sắm Thả Ga

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 18/10/2018 - 23:59:59 31/10/2018
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Hạ 10 đối thủ trong Guild Chiến
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Đá Bùa Vật Tổ x2  
Nước tu luyện ma pháp cấp 2 x1  
Đá Tăng Sao Lv1 x1  
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x5  
Rương xu khóa sơ x4  
Chuồn Chuồn Cánh Mỏng x1

Hẹn Hò Bạn Thân

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 18/10/2018 - 23:59:59 31/10/2018
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Anh Hùng x1,
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Legend x1
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Đá x3  
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x3  
Quyền Trượng Băng Giá- Mảnh sơ x1  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x1  
Đá huyền thú x10  
Chuồn Chuồn Cánh Mỏng x1

Một Mình Vẫn Vui

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần

Hướng dẫn: Vợ Chồng cùng tạo phòng thi đấu, đạt điều kiện có thể nhận thưởng.

Thời gian 00:00:00 18/10/2018 - 23:59:59 31/10/2018
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Vợ chồng cùng chiến thắng 5 trận
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Linh Hồn PET x2  
Ma Thạch-Cao x2  
Thức Ăn (Sơ) x3  
Super - Hoa Tình Yêu - Mảnh sơ x1   
Châu báu thuộc tính Lv4 x2  

Tụ Tập Ăn Uống

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần

Thời gian 00:00:00 18/10/2018 - 23:59:59 31/10/2018
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Thu thập đủ: Chuồn Chuồn Cánh Mỏng x8
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Chuồn Chuồng Cánh Mỏng x8  

Thẻ Phụ Kiện Thú 3 Sừng x1

2 ngày/ Khóa

Nhẫn EXP +2 x3

7 ngày/ Khóa

 
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x3  

Rương 200 Lệnh Bài x5

Đại Hội Độc Thân

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần

Thời gian 00:00:00 18/10/2018 - 23:59:59 31/10/2018
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Thu thập đủ: Chuồn Chuồn Cánh Mỏng x156
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Trăm Trận Trăm Thắng x1  
Đá Phong Ấn x5
Châu báu Sát thương Lv.15 x10  
Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng x2  
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x10  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x25  

Biến Hình Ngẫu Nhiên

Thời gian 00:00:00 18/10/2018 - 23:59:59 31/10/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Biến hình ngẫu nhiên trong thi đấu nhận đạo cụ.
Phần thưởng


Tinh hoa vinh dự x10