Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [01/11-14/11]

Từ 01-11-18

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 100 Xu, 500 Xu, 1.000 Xu, 2.000 Xu, 3000 xu, 5000 xu, Gunner sẽ sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 01/11/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 07/11/2018.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 100 Xu, 500xu, 1000 Xu, 2.000 Xu, 3.000 Xu, 5.000 Xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1

Gà Đột Biến

1 ngày/ khóa

1  
30 - 30-30 - 30
Đá Cường Hóa 20  

S-Trăng Bạc

1 ngày/ khóa

1  
GÓI QUÀ 2 Thuốc Tăng Cấp Thú 5  
Vật Tế Cao 5  

Gà Đột Biến

1 ngày/ khóa

1  
30 - 30-30 - 30
GÓI QUÀ 3 Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 1  
Đá Bùa Vật Tổ 1  

Gà Đột Biến

1 ngày/ khóa

1  
30 - 30-30 - 30

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 500 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Túi Quà Phụ Kiện - Tây Du Ký (1) 1
Tam Sinh Thạch 1  
Vỏ Vũ Khí - Vật tổ 1  
GÓI QUÀ 2

Cung Ảo Ảnh Kalsiddon

1 ngày/ khóa

1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 2  
Đá Bùa Vật Tổ 2  
GÓI QUÀ 3 Túi Quà Phụ Kiện - Tây Du Ký (2) 1  

Nhện May Mắn

1 ngày/ khóa

1  
Chocolate Tình Yêu 2  

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Thẻ hồn 15  
Đá tăng cấp 5  
Đá Linh Hồn 50  
GÓI QUÀ 2 Thuốc Tăng Cấp Thú 20  
Vật Tế Cao 20  
Châu báu sát thương Lv15 2  
GÓI QUÀ 3 Châu báu chúc phúc phòng ngự 1  
Châu báu chúc phúc công kích 1  
Châu báu chúc phúc thuộc tính 1  

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Túi Quà Phụ Kiện - Truyện Tranh Kinh Điển (1) 1  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 5  
Tam Sinh Thạch 1  
GÓI QUÀ 2
Túi Quà Phụ Kiện - Truyện Tranh Kinh Điển (2) 1  
Đá Thức Tỉnh 1  
Tam Sinh Thạch 1  
GÓI QUÀ 3

Túi Quà Phụ Kiện - Hồ Lô Biến (1)

Khóa

1  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 5  
Hộp Hồn Tinh-Vừa 2  

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 3.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Ma Thạch 5000 EXP 1  
Nguồn sức mạnh 1  
Đá Bùa Vật Tổ 10  
GÓI QUÀ 2
Ma Thạch 5000 EXP 1  
Ấn Bùa Siêu Việt 1  
Đá Thức Tỉnh 1  
GÓI QUÀ 3

Búa S-Đầu bò

3 ngày/ khóa

1  

Nón S-Đầu bò

3 ngày/ khóa

1  

Giáp S-Đầu bò

3 ngày/ khóa

1  

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Túi quà bạch kim Vòng xoáy thời gian 1  
Đá Thức Tỉnh 3  

Bao tay Venus +5

7 ngày/ khóa

1  
GÓI QUÀ 2
Túi quà bạch kim ngũ thần binh  1  
Hồ Lô-Truyền Thuyết 1  

Hộp hồn tinh (lớn)

3 ngày/ khóa

3  
GÓI QUÀ 3

Thẻ phụ kiện Khủng Long Trắng
3 ngày/ khóa
1  
Châu báu sát thương Lv17 1  
Đá Phong Ấn 2