Đầu trang

Chuỗi sự kiện mừng Trung Thu

Từ 14-09-16

Thời gian:

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 15/09/2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ sáu, ngày 16/09/2016.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng mỗi ngày.

Quà đăng nhập
Thuốc tăng cấp thú *5
Đá *5
Thỏ Ngọc *1 (7 ngày)
Đá tăng cấp *1
Bánh Trung Thu *3