Đầu trang

Chuỗi Sự Kiện Mừng Lễ 30/04

Từ 25-04-18

[GUNNY.360GAME.VN]

Thời gian Tranh mua Cá Nhân

  • Bắt đầu: Ngày 26/04/2018.
  • Kết thúc: Ngày 02/05/2018.
  • Áp dụng trên tất cả máy chủ Gunny.

Nội dung

    • Trong thời gian sự kiện Gunner đạt VIP có thể mua vật phẩm trại Tranh Mua Gunny.
Vật Phẩm BánGiáGiới hạn SL mua mỗi ngàyHình ảnh
Cây Nguyệt Quế x1
( Vip 1 có thể mua)
30 Xu/Xu khóa 15
Cây Nguyệt Quế x1
( Vip 2 có thể mua)
30 Xu/Xu khóa Không giới hạn
Cây Nguyệt Quế x10
( Vip 2 có thể mua)
300 Xu/Xu khóa Không giới hạn
Cây Nguyệt Quế x100
( Vip 2 có thể mua)
2850 Xu/Xu khóa
Giảm 5% so với giá gốc
Không giới hạn
Cây Nguyệt Quế x1000
( Vip 2 có thể mua)
27000 Xu/Xu khóa
Giảm 10% so với giá gốc

Không giới hạn

Ghi chú

  • Qua ngày mới sẽ reset giới hạn số lần mua.

Cách Tham Gia

    • Tại Quảng Trường Game bạn nhấp vào EVENT -> Giảm Giá -> Cá Nhân để tham gia mua.