Đầu trang

Chuỗi sự kiện mừng 30/04 - 01/05/2016

Từ 28-04-16 đến 11-05-16

Những Thẻ thú cưỡi và thú cưng cực hiếm, vũ khí LEGEND - Dép Lào mới toanh vừa ra mắt, Chinh phục ngay đừng bỏ lỡ!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 28/04/2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 11/05/2016.

GÀ CHƠI LỄ 1 & 2

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tích lũy Huy Chương Mộc từ Nhiệm vụ sự kiện và CHỨNG NHẬN THỰC LỰC có từ Nạp xu định mức có thể đổi thưởng ngay:

TÊN ĐẠO CỤCÁCH NHẬN ĐƯỢC

HUY CHƯƠNG MỘC
DUY NHẤT TẠI NHIỆM VỤ SỰ KIỆN MỖI NGÀY
Mức nạp xuVật phẩm nhận đượcSLHình Ảnh
1,000 Xu
CHỨNG NHẬN THỰC LỰC
Nạp xu định mức nhận được
1 -
2,000 Xu 2
5,000 Xu 5
10,000 Xu 10
30,000 Xu 30
50,000 Xu 50
80,000 Xu 50
100,000 Xu 100
GÀ CHƠI LỄ 1
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

HUY CHƯƠNG MỘC x25
&

CHỨNG NHẬN THỰC LỰC x200

LEGEND - Dép Lào

7 ngày/Có thể dịch chuyển
1

Mảnh Chiến Kỹ
(Nguyên liệu kích hoạt Chiến Kỹ ĐTKG)
200

HUY CHƯƠNG MỘC x20
&

CHỨNG NHẬN THỰC LỰC x40
+0
LEGEND - Nỏ Thần

7 ngày/Có thể dịch chuyển
1

Mảnh Chiến Kỹ
(Nguyên liệu kích hoạt Chiến Kỹ ĐTKG)
40

HUY CHƯƠNG MỘC x10
&

CHỨNG NHẬN THỰC LỰC x25

SUPER - Kẹo Ma Quái

7 ngày/Khóa
1

Mảnh Chiến Kỹ
(Nguyên liệu kích hoạt Chiến Kỹ ĐTKG)
10

HUY CHƯƠNG MỘC x10
&

CHỨNG NHẬN THỰC LỰC x25

SUPER - Ngư Lôi
7 ngày/Khóa
1

Mảnh Chiến Kỹ
(Nguyên liệu kích hoạt Chiến Kỹ ĐTKG)
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 4 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

GÀ CHƠI LỄ 2
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

HUY CHƯƠNG MỘC x12


Bao tay Venus +3
7 ngày/Khóa
1

Mảnh Chiến Kỹ
(Nguyên liệu kích hoạt Chiến Kỹ ĐTKG)
12

HUY CHƯƠNG MỘC x9

Lãng mạn +3
7 ngày/Khóa
1

Mảnh Chiến Kỹ
(Nguyên liệu kích hoạt Chiến Kỹ ĐTKG)
9

HUY CHƯƠNG MỘC x6

Nguồn sức mạnh
1

Mảnh Chiến Kỹ
(Nguyên liệu kích hoạt Chiến Kỹ ĐTKG)
6

HUY CHƯƠNG MỘC x3

Đá năng lượng - Cao
1

Mảnh Chiến Kỹ
(Nguyên liệu kích hoạt Chiến Kỹ ĐTKG)
3

Lưu ý:

- Có thể đổi 4 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

GÀ CHƠI LỄ 3
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

HUY CHƯƠNG MỘC x30
&

CHỨNG NHẬN THỰC LỰC x250

Vật định tình +5

7 ngày/Khóa
1

Mảnh Chiến Kỹ
(Nguyên liệu kích hoạt Chiến Kỹ ĐTKG)
200

HUY CHƯƠNG MỘC x25
&

CHỨNG NHẬN THỰC LỰC x200

Legend·Thần Giáo Ares

7 ngày/Không thể dịch chuyển
1

Mảnh Chiến Kỹ
(Nguyên liệu kích hoạt Chiến Kỹ ĐTKG)
40

HUY CHƯƠNG MỘC x5
&

CHỨNG NHẬN THỰC LỰC x10
-
Lực sĩ 8 múi

7 ngày/Khóa
20-20-20-20
1

Mảnh Chiến Kỹ
(Nguyên liệu kích hoạt Chiến Kỹ ĐTKG)
5

HUY CHƯƠNG MỘC x10
&

CHỨNG NHẬN THỰC LỰC x20

Captain America

7 ngày/Khóa
1

Mảnh Chiến Kỹ
(Nguyên liệu kích hoạt Chiến Kỹ ĐTKG)
5

Lưu ý:

- Có thể đổi 4 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi THẦN THÚ

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn tích lũy đạo cụ Mảnh Thời Gian từ Túi quà Lễ 30/04 được bán tại Giảm Giá Mới sẽ đổi được nhiều vật phẩm hiếm.

Đổi THẦN THÚ
Vật phẩm cần đổiSố lượng cần cóQuà tặng

MẢNH THỜI GIAN
100
Thẻ Gấu Trúc
(x1)
30 ngày/Khóa
Sát thương +20
Hộ giáp +20
HP +700
Ma Công +10
Ma Kháng +20

Cánh Xương (x1)
7 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí
47-47-47-47
90
Thẻ MuMu
(x1)
30 ngày/Khóa
HP cơ bản +4%
Sát thương POW chịu -2%

Cánh Xương (x1)
7 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí
47-47-47-47
10
Thẻ Gấu Trúc
(x1)
7 ngày/Khóa
Sát thương +20
Hộ giáp +20
HP +700
Ma Công +10
Ma Kháng +20

Cánh Xương (x1)
7 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí
47-47-47-47
9
Thẻ MuMu
(x1)
7 ngày/Khóa
HP cơ bản +4%
Sát thương POW chịu -2%

Cánh Xương (x1)
7 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí
47-47-47-47

Lưu ý:

- Có thể đổi 4 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Cách Đổi Thưởng

Tại giao diện Game Chọn EVENT -> Đổi Thưởng để tiến hành đổi thưởng.