Đầu trang

Chuỗi sự kiện Giáng Sinh 2017

Từ 18-12-17

Niềm vui bất tận

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 14/12/2017 - 23:59:59 27/12/2017
Cấp độ 08-30
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại Chiến Rồng - (Khó) x1
- Vương Thành Gà - (Khó) x1
- Bộ Lạc Tà Thần - (Khó) x1
Phần thưởng


Thuốc tăng cấp Thú(x2)


Đá Cường Hóa (x15)

Mảnh Thú Cưỡi (x2)

Bông Tuyết (x1)

Tuyết trắng mùa đông

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 14/12/2017 - 23:59:59 27/12/2017
Cấp độ 31 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại Chiến Rồng - (Anh hùng) x1
- Vương Thành Gà - (Anh hùng) x1
- Bộ Lạc Tà Thần - (Anh hùng) x1
Phần thưởng
Vật Tế Cao(x2)

Da Thú (x3)

Hộp hồn tinh (nhỏ) x1

 Bông Tuyết x1

Chiến đấu không ngừng

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 14/12/2017 - 23:59:59 27/12/2017
Cấp độ 08 -30
Điều kiện Chiến thắng 5 trận tự do
Phần thưởng
Chiến hồn đơn (x20)

Đá Cường Hóa x10

Châu báu thuộc tính Lv9-11 x2 Bông Tuyết x1

Hoàn thành mục tiêu

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 14/12/2017 - 23:59:59 27/12/2017
Cấp độ 31 - 70
Điều kiện - Chiến thắng đấu tự do 5 trận
Phần thưởng
Mảnh đá tăng cấp (x2)

Hộp hồn tinh (nhỏ) x1


Đá Tâm Nguyện (x1)

 Bông Tuyết (x1)

Tuyết trắng mùa đông

Mỗi ngày hoàn thành 2 lần
Thời gian 09:00:00 14/12/2017 - 23:59:59 27/12/2017
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Hạ 10 đối thủ trong Guild Chiến
Phần thưởng

-
Mảnh Đá Tăng Sao (x2)


Nước tu luyện cấp 2 x3


Rương xu khóa sơ x4

 Bông Tuyết (x1)

Vượt Đấu Trường Dũng Sĩ

Mỗi ngày hoàn thành 5 lần 
Thời gian 09:00:00 14/12/2017 - 23:59:59 27/12/2017
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Anh Hùng x1
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Legend x1
Phần thưởng
Đá x3

Đá Linh Hồn x5
--
Đá huyền thú (x10)

 Bông Tuyết (x1)

Lãng mạn mùa đông

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần 
Thời gian 09:00:00 14/12/2017 - 23:59:59 27/12/2017
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Vợ chồng cùng chiến thắng 5 trận
Phần thưởng
Chocolate Tình Yêu x1

Đá Linh Hồn x5

Tinh hoa vinh dự (x5)

 Bông Tuyết (x1)

Hái trộm cây trồng

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần 
Thời gian 09:00:00 14/12/2017 - 23:59:59 27/12/2017
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Thu hoạch 64 thức ăn bất kỳ
Phần thưởng
Đá x3

Vé Trứng Bạc x2

Đá Tiến Hóa x2

 Bông Tuyết (x1)

Giáng Sinh Ấm Áp

Vật PhẩmHình Ảnh
Thu thập  Bông Tuyết x500

Phần thưởng nhận

WOW - Người tuyết x1
7 ngày
Người tuyết baby (S) x1
7 ngày

Thẻ Hoa Xinh x1

30 ngày

Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên x35
Đá luyện hóa x20
Sổ Nguyên Vẹn x25
Đá Linh Nguyện x25
Đá Tiến Hóa x25
Hộp hồn tinh (nhỏ) x25
Đá năng lượng-Cao x10

Biến Hình ngẫu nhiên

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần 
Thời gian 09:00:00 14/12/2017 - 23:59:59 27/12/2017
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Biến hình ngẫu nhiên trong thi đấu nhận đạo cụ.
Phần thưởng Tinh hoa vinh dự x10

Tranh Mua Cá nhân

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần 
Thời gian 09:00:00 14/12/2017 - 23:59:59 27/12/2017
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Giá bán 60 Xu/ 1 cái. Mỗi ngày người chơi có thể mua tối đá 30 cái.

Bông Tuyết

Lưu ý:

  • Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA.