Đầu trang

Chuỗi sự kiện Boss Gà Trở Lại

Từ 27-03-18

[GUNNY.360GAME.VN]

Đua TOP Khiêu Chiến BOSS Gà

    • Thời gian: 09:00 Ngày 29/03/2018 - 23:59 Ngày 04/04/2018
    • Cấp 23 - 70.
    • Nội dung: Kết thúc sự kiện - TOP 10 Gunner có tích điểm cao nhất Liên Server sẽ nhận được thưởng.
    • Phần thưởng:
HạngPhần thưởngSố lượngHình ảnh
HẠNG 1
Tôn Ngộ Không 5 sao
Vĩnh Viễn/Khóa
1
Châu báu_Sát (21)
Vĩnh Viễn/Khóa
1
Trùng Sinh Đơn
Vĩnh Viễn/Khóa
110
HẠNG 2 LEGEND-Cá Chép
7 ngày/Khóa
1
Châu báu_Sát (19)
Vĩnh Viễn/Khóa
1
Trùng Sinh Đơn
Vĩnh Viễn/Khóa
70
HẠNG 3 Búa S-Đầu bò
Vĩnh Viễn/Khóa
1
Nón S-Đầu bò
Vĩnh Viễn/Khóa
1
Giáp S-Đầu bò
Vĩnh Viễn/Khóa
1
Trùng Sinh Đơn
Vĩnh Viễn/Khóa
50
HẠNG 4 - 5 SUPER-Cá Chép
7 ngày/Khóa
1
Châu báu_Sát (19)
Vĩnh Viễn/Khóa
1
Trùng Sinh Đơn
Vĩnh Viễn/Khóa
30
HẠNG 6 - 10 Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt
Vĩnh Viễn/Khóa
2
Đồng
Vĩnh Viễn/Khóa
500
Sát Long+5
7 ngày/Khóa
1