Đầu trang

Chuỗi sự kiện 20/10

Từ 14-10-15

Thời gian

Từ ngày 09:00 Thứ 5 ngày 15.10 đến 23:59 Thứ 4 ngày 28.10.2015

Túi quà Phụ Nữ

Trong thời gian sự kiện, mua túi quà Phụ Nữ trong Shop, mở ra bạn sẽ có cơ hội nhận được những vật phẩm có thể dùng để đổi quà.

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

TÚI QUÀ PN
201 Xu
Mở chắc chắn nhận được Đá 1
Thức ăn (cao) 30
Mở ngẫu nhiên nhận được Hoa Hồng 1
Hoa Cúc 1
Hoa Cẩm Chướng 1
Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

TÚI QUÀ SỰ KIỆN - Sơ
400 Xu
Mở chắc chắn nhận được Chiến hồn đơn 2
Đá 1
Mảnh Mặt Nạ 1
Thức ăn (cao) 10
Minh chứng dũng sĩ 1
Tinh hoa vinh dự 1
Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

TÚI QUÀ SỰ KIỆN - Trung
600 Xu
Mở chắc chắn nhận được Chiến hồn đơn 9
Đồng 1
Mảnh Mặt Nạ 1
Thức ăn (cao) 20
Minh chứng dũng sĩ 1
Tinh hoa vinh dự 1
Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

TÚI QUÀ SỰ KIỆN - Cao
1000 Xu
Mở chắc chắn nhận được Chiến hồn đơn 16
Bạc 1
Mảnh Mặt Nạ 1
Thức ăn (cao) 30
Minh chứng dũng sĩ 1
Vé Tăng Vật Tổ 200  
Tinh hoa vinh dự 1
Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

TÚI QUÀ NGUYÊN LIỆU 20.10
20 Xu
Mở ngẫu nhiênnhận được Hoa Hồng 1
Hoa Cúc 1
Hoa Cẩm Chướng 1

 

Để mua Túi Quà Phụ Nữ các bạn hãy vào khu giảm giá của SHOP nhé!

Nhiệm vụ Gunny

Chọn TAB giảm giá và tìm mua. Mua ngay Túi quà mới toanh để sở hữu những vật phẩm cực Hot cho người bạn đồng hành của mình!