Đầu trang

Chuỗi EVENT - Mừng Gunny 11 Tuổi

Từ 04-06-20

Mừng Sinh Nhật Vương Quốc Gà Tuổi Lên 11, Gunny Team xin gửi tới các món quà tri ân cho các Gunner đã gắn bó với Vương Quốc Gà trong suốt các năm qua, và hãy luôn tiếp tục ủng hộ và gắn bó với Vương Quốc Gà để cùng giao lưu, thi đấu và học hỏi với mọi Gunner khắp mọi nơi của Vương Quốc lâu hơn nữa như 1 đại gia đình nhé.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner chỉ cần đăng nhập vào game và đạt các mốc điều kiện sẽ được nhận thưởng nha.

Thời gian:

    • Bắt đầu: 09:00 Ngày 04/06/2020.
    • Kết thúc: 23:59 Ngày 10/06/2020.
Túi Quà Tri ÂnQuà tặngSố lượngHình ảnh
Túi quà Tri ân 11 năm
Nhân vật tạo từ: 26/04/2009 - 06/06/2010
Cấp nhân vật >=25 
Danh hiệu: Gunner 11 Tuổi
Dùng nhận danh hiệu Gunner 11 Tuổi, có thể vào danh sách danh hiệu dùng, nhận: Tấn công +17, Phòng thủ +17, Nhanh nhẹn +17, May mắn +17. Hiệu lực: Vĩnh viễn.
1
Rương 100 Xu Khóa 55
Châu Báu Thuộc Tính 11-17 55
Quà 11 Năm May Mắn 11
Bong Bóng 11 Tuổi
(110-110-110-110)
14 Ngày/Khóa/Không thể tiếp phí
1
Nhẫn 11 Tuổi +4
14 ngày/Khóa/Có thể tiếp phí/Không thể bồi dưỡng lên cấp cao/Có thể dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng
1

Vòng Tay 11 Tuổi +4
14 ngày/Khóa/Có thể tiếp phí/Không thể bồi dưỡng lên cấp cao/Có thể dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng

1
Túi quà Tri ân 10 năm
Nhân vật tạo từ: 07/06/2010 - 06/06/2011
Cấp nhân vật >=25
Danh hiệu: Gunner 10 Tuổi
Dùng nhận danh hiệu Gunner 10 Tuổi, có thể vào danh sách danh hiệu dùng, nhận: Tấn công +16, Phòng thủ +16, Nhanh nhẹn +16, May mắn +16.  Hiệu lực: 90 ngày
1
Rương 100 Xu Khóa 55
Châu Báu Thuộc Tính 11-17 55
Quà 11 Năm May Mắn 11
Bong Bóng 11 Tuổi
(110-110-110-110)
14 Ngày/ Khóa
1

Nhẫn 11 Tuổi +4
14 ngày/Khóa/Có thể tiếp phí/Không thể bồi dưỡng lên cấp cao/Có thể dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng

1

Vòng Tay 11 Tuổi +4
14 ngày/Khóa/Có thể tiếp phí/Không thể bồi dưỡng lên cấp cao/Có thể dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng

1
Túi quà Tri ân 9 năm
Nhân vật tạo từ: 07/06/2011 - 06/06/2012
Cấp nhân vật >=30
Danh hiệu: Gunner 9 Tuổi
Dùng nhận danh hiệu Gunner 9 Tuổi, có thể vào danh sách danh hiệu dùng, nhận: Tấn công +9, Phòng thủ +9, Nhanh nhẹn +9, May mắn +9.  Hiệu lực: 90 ngày
1
Rương 100 Xu Khóa 50
Châu Báu Thuộc Tính 11-17 50
Quà 11 Năm May Mắn 10
Bong Bóng 11 Tuổi
(110-110-110-110)
14 Ngày/ Khóa
1

Nhẫn 11 Tuổi +4
14 ngày/Khóa/Có thể tiếp phí/Không thể bồi dưỡng lên cấp cao/Có thể dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng

1

Vòng Tay 11 Tuổi +4
14 ngày/Khóa/Có thể tiếp phí/Không thể bồi dưỡng lên cấp cao/Có thể dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng

1
Túi quà Tri ân 8 năm
Nhân vật tạo từ: 07/06/2012 - 06/06/2013
Cấp nhân vật >=30
Danh hiệu: Gunner 8 Tuổi
Dùng nhận Danh Hiệu Gunner 8 Tuổi, vào danh sách danh hiệu để dùng. Dùng nhận: Tấn Công +12, Phòng Thủ +12, Nhanh Nhẹn +12, May Mắn +12. Hiệu lực: 90 ngày.
1
Rương 100 Xu Khóa 45
Châu Báu Thuộc Tính 11-17 45
Quà 11 Năm May Mắn 9
Bong Bóng 11 Tuổi
(110-110-110-110)
14 Ngày/ Khóa
1

Nhẫn 11 Tuổi +4
14 ngày/Khóa/Có thể tiếp phí/Không thể bồi dưỡng lên cấp cao/Có thể dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng

1

Vòng Tay 11 Tuổi +4
14 ngày/Khóa/Có thể tiếp phí/Không thể bồi dưỡng lên cấp cao/Có thể dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng

1
Túi quà Tri ân 7 năm
Nhân vật tạo từ: 07/06/2013 - 06/06/2014
Cấp nhân vật >=30
Danh hiệu: Gunner 7 Tuổi
Dùng nhận Danh Hiệu Gunner 7 Tuổi, vào danh sách danh hiệu để dùng. Dùng nhận: Tấn Công +10, Phòng Thủ +10, Nhanh Nhẹn +10, May Mắn +10. Hiệu lực: 90 ngày.
1
Rương 100 Xu Khóa 40
Châu Báu Thuộc Tính 11-17 40
Quà 11 Năm May Mắn 8
Bong Bóng 11 Tuổi
(110-110-110-110)
14 Ngày/ Khóa
1

Nhẫn 11 Tuổi +4
14 ngày/Khóa/Có thể tiếp phí/Không thể bồi dưỡng lên cấp cao/Có thể dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng

1

Vòng Tay 11 Tuổi +4
14 ngày/Khóa/Có thể tiếp phí/Không thể bồi dưỡng lên cấp cao/Có thể dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng

1
Túi quà Tri ân 6 năm
Nhân vật tạo từ: 07/06/2014 - 06/06/2015
Cấp nhân vật >=30
Danh hiệu: Gunner 6 Tuổi
Dùng nhận Danh Hiệu Gunner 6 Tuổi, vào danh sách danh hiệu để dùng. Dùng nhận: Tấn Công +9, Phòng Thủ +9, Nhanh Nhẹn +9, May Mắn +9. Hiệu lực: 90 ngày.
1
Rương 100 Xu Khóa 35
Châu Báu Thuộc Tính 11-17 35
Quà 11 Năm May Mắn 7
Bong Bóng 11 Tuổi
(110-110-110-110)
14 Ngày/ Khóa
1

Nhẫn 11 Tuổi +4
14 ngày/Khóa/Có thể tiếp phí/Không thể bồi dưỡng lên cấp cao/Có thể dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng

1

Vòng Tay 11 Tuổi +4
14 ngày/Khóa/Có thể tiếp phí/Không thể bồi dưỡng lên cấp cao/Có thể dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng

1
Túi quà Tri ân 5 năm
Nhân vật tạo từ: 07/06/2015 - 06/06/2016
Cấp nhân vật >=30
Danh hiệu: Gunner 5 Tuổi
Dùng nhận Danh Hiệu Gunner 5 Tuổi, vào danh sách danh hiệu để dùng. Dùng nhận: Tấn Công +8, Phòng Thủ +8, Nhanh Nhẹn +8, May Mắn +8. Hiệu lực: 90 ngày.
1
Rương 100 Xu Khóa 30
Châu Báu Thuộc Tính 11-17 30
Quà 11 Năm May Mắn 6
Bong Bóng 11 Tuổi
(110-110-110-110)
14 Ngày/ Khóa
1

Nhẫn 11 Tuổi +4
14 ngày/Khóa/Có thể tiếp phí/Không thể bồi dưỡng lên cấp cao/Có thể dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng

1

Vòng Tay 11 Tuổi +4
14 ngày/Khóa/Có thể tiếp phí/Không thể bồi dưỡng lên cấp cao/Có thể dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng

1
Túi quà Tri ân 4 năm
Nhân vật tạo từ: 07/06/2016 - 06/06/2017
Cấp nhân vật >=30
Danh hiệu: Gunner 4 Tuổi
Dùng nhận Danh Hiệu Gunner 4 Tuổi, vào danh sách danh hiệu để dùng. Dùng nhận: Tấn Công +7, Phòng Thủ +7, Nhanh Nhẹn +7, May Mắn +7. Hiệu lực: 90 ngày.
1
Rương 100 Xu Khóa 25
Châu Báu Thuộc Tính 11-17 25
Quà 11 Năm May Mắn 5
Bong Bóng 11 Tuổi
(110-110-110-110)
14 Ngày/ Khóa
1

Nhẫn 11 Tuổi +3
14 ngày/Khóa/Có thể tiếp phí/Không thể bồi dưỡng lên cấp cao/Có thể dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng

1

Vòng Tay 11 Tuổi +3
14 ngày/Khóa/Có thể tiếp phí/Không thể bồi dưỡng lên cấp cao/Có thể dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng

1
Túi quà Tri ân 3 năm
Nhân vật tạo từ: 07/06/2017 - 06/06/2018
Cấp nhân vật >=30
Danh hiệu: Gunner 3 Tuổi
Dùng nhận Danh Hiệu Gunner 3 Tuổi, vào danh sách danh hiệu để dùng. Dùng nhận: Tấn Công +5, Phòng Thủ +5, Nhanh Nhẹn +5, May Mắn +5. Hiệu lực: 90 ngày.
1
Rương 100 Xu Khóa 20
Châu Báu Thuộc Tính 11-17 20
Quà 11 Năm May Mắn 4
Bong Bóng 11 Tuổi
(110-110-110-110)
14 Ngày/ Khóa
1

Nhẫn 11 Tuổi +2
14 ngày/Khóa/Có thể tiếp phí/Không thể bồi dưỡng lên cấp cao/Có thể dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng

1

Vòng Tay 11 Tuổi +2
14 ngày/Khóa/Có thể tiếp phí/Không thể bồi dưỡng lên cấp cao/Có thể dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng

1
Túi quà Tri ân 2 năm
Nhân vật tạo từ: 07/06/2018 - 06/06/2019
Cấp nhân vật >=30
Danh hiệu: Gunner 2 Tuổi
Dùng nhận Danh Hiệu Gunner 2 Tuổi, vào danh sách danh hiệu để dùng. Dùng nhận: Tấn Công +4, Phòng Thủ +4, Nhanh Nhẹn +4, May Mắn +4. Hiệu lực: 90 ngày.
1
Rương 100 Xu Khóa 15
Châu Báu Thuộc Tính 11-17 15
Quà 11 Năm May Mắn 3
Bong Bóng 11 Tuổi
(110-110-110-110)
14 Ngày/ Khóa
1

Nhẫn 11 Tuổi +1
14 ngày/Khóa/Có thể tiếp phí/Không thể bồi dưỡng lên cấp cao/Có thể dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng

1

Vòng Tay 11 Tuổi +1
14 ngày/Khóa/Có thể tiếp phí/Không thể bồi dưỡng lên cấp cao/Có thể dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng

1
Túi quà Tri ân 1 năm
Nhân vật tạo từ: 07/06/2019 - 08/06/2020
Cấp nhân vật >=30
Danh hiệu: Gunner 1 Tuổi
Dùng nhận Danh Hiệu Gunner 1 Tuổi, vào danh sách danh hiệu để dùng. Dùng nhận: Tấn Công +3, Phòng Thủ +3, Nhanh Nhẹn +3, May Mắn +3. Hiệu lực: 90 ngày.
1
Rương 100 Xu Khóa 10
Châu Báu Thuộc Tính 11-17 10
Quà 11 Năm May Mắn 2
Bong Bóng 11 Tuổi
(110-110-110-110)
14 Ngày/ Khóa
1

Nhẫn 11 Tuổi
14 ngày/Khóa/Có thể tiếp phí/Không thể bồi dưỡng lên cấp cao/Có thể dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng

1

Vòng Tay 11 Tuổi
14 ngày/Khóa/Có thể tiếp phí/Không thể bồi dưỡng lên cấp cao/Có thể dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng

1

Lưu ý.

  • Tất cả các quà tặng đều khóa.