Đầu trang

Chuỗi EVENT - Mừng Gunny 11 Tuổi

Từ 04-06-20

Gunny 11 Tuổi (1)

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 00:00:00 04/06/2020 - 23:59:59 10/06/2020
Cấp độ 11 - 70
Điều kiện Đăng Nhập Nhận Thưởng
Phần thưởng
Đá Mê Cung x1

Đá Manh Hóa x2

Sổ Nguyên Vẹn x3

Đá Tím x5


Đá Linh Nguyện x4

Bánh Kem Gunny 11 Tuổi x1

Gunny 11 Tuổi (2)

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 00:00:00 04/06/2020 - 23:59:59 10/06/2020
Cấp độ 11 - 70
Điều kiện Thắng 6 trận Guild Chiến
Phần thưởng
Mũi Khoan Cấp 2 x5

Đá Linh Hồn x6

Đồng x6

Đồng Tiền Johnny x1

.
Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên x10

Bánh Kem Gunny 11 Tuổi x1

Gunny 11 Tuổi (3)

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 00:00:00 04/06/2020 - 23:59:59 10/06/2020
Cấp độ 11 - 70
Điều kiện Hạ gục 6 người trong chiến đấu tự do
Phần thưởng
Đá Linh Hồn x10

Đá x10

Hộp Hồn Tinh Nhỏ x6

Đồng Tiền Johnny x1


Đá Tâm Nguyện x30

Bánh Kem Gunny 11 Tuổi x1

Gunny 11 Tuổi (4)

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 00:00:00 04/06/2020 - 23:59:59 10/06/2020
Cấp độ 11 - 70
Điều kiện Trồng 8 cây trồng bất kỳ
Phần thưởng
Vật Tế Cao x3

Chocolate Tình Yêu x2

Đồng Tiền Johnny x1

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x30
Đá Bùa Vật Tổ x10

Bánh Kem Gunny 11 Tuổi x1

Gunny 11 Tuổi (5)

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 00:00:00 04/06/2020 - 23:59:59 10/06/2020
Cấp độ 11 - 70
Điều kiện Hoàn thành 5 trận đấu vợ chồng
Phần thưởng
Linh Hồn Pet x3

Đá Luyện Hóa x5

Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x5

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x30

Bánh Kem Gunny 11 Tuổi x1

Gunny 11 Tuổi (6)

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 00:00:00 04/06/2020 - 23:59:59 10/06/2020
Cấp độ 8 - 30
Điều kiện Tiêu đạt 100 Xu
Phần thưởng
Thuốc Tăng Cấp Thú x2

Đá Cường Hóa x15

Đồng Tiền Johnny x1

Châu Báu Thuộc Tính Lv 9-11 x2

Bánh Kem Gunny 11 Tuổi x1

Gunny 11 Tuổi (7)

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 00:00:00 04/06/2020 - 23:59:59 10/06/2020
Cấp độ 11 - 70
Điều kiện Nạp đạt 200 Xu
Phần thưởng
Vật Tế Cao x2

Hộp Hồn Tinh Nhỏ x1

Đá Linh Hồn x3

Đồng Tiền Johnny x4

Bánh Kem Gunny 11 Tuổi x1