Đầu trang

Chuỗi EVENT - Mừng Gunny 11 Tuổi

Từ 04-06-20

Đổi Bánh Kem 11 Tuổi (1)
00:00 ngày 04/06/2020 đến 23:59 ngày 10/06/2020
Vật phẩm cần đổiQuà tặng


Bánh Kem Gunny x42
Nhận MIỄN PHÍ từ Nhiệm vụ sinh nhật


Viên Kẹo Đỏ x1
Nạp xu định mức 1.000 Xu/1 Cái


Rương Vũ Khí SUPER

Ngẫu nhiên nhận: SUPER-Gươm Thần x1, Super-Samurai x1, Super-Chổi Bay x1, Super Thần Giáo Ares x1, Super-Kẹo Ma Quái x1, Super-Hoa Tình Yêu x1, SUPER-Halloween x1, Super-Ngư Lôi x1, Thần Rồng Lửa x1, SUPER-Cá Chép x1, SUPER - Sách Hắc Ám x1, SUPER - Đàn Hắc Ám x1, SUPER - Quạt Gà x1, SUPER-Gậy Như Ý x1, SUPER-Xếp Hình x1, SUPER-Lì Xì x1, SUPER-Vua Mèo x1.


Bánh Kem Gunny x42
Nhận MIỄN PHÍ từ Nhiệm vụ sinh nhật


Viên Kẹo Đỏ x7
Nạp xu định mức 1.000 Xu/1 Cái


Rương Vũ Khí LEGEND

Ngẫu nhiên nhận: Cuồng Long Trượng x1, Lưỡi Hái Tử Thần x1, Legend-Gươm Thần x1, Legend-Trứng phục sinh x1, Quyền Trượng Băng Giá x1, Legend·Thần Giáo Ares x1, Legend - Dép Lào x1, LEGEND - Búa Thor x1, Legend - Rồng Hỏa Diệm x1, LEGEND-Cá Chép x1, LEGEND - Sách Hắc Ám x1, LEGEND - Đàn Hắc Ám x1, LEGEND - Quạt Gà x1.


Bánh Kem Gunny x42
Nhận MIỄN PHÍ từ Nhiệm vụ sinh nhật


Viên Kẹo Đỏ x1
Nạp xu định mức 1.000 Xu/1 Cái


Trứng PET 5 Sao

Ngẫu nhiên nhận: Gà Con 5 sao x1, Kiến Xanh Nhỏ 5 sao x1, Đấu Sĩ 5 sao x1, Mầm Xanh 5 sao x1, Gà Con Hung Dữ 5 sao x1, Kiến Lửa Nhỏ 5 sao x1, Đấu Sĩ Hiếm 5 sao x1, Mầm Xanh Lấp Lánh 5 sao x1.


Bánh Kem Gunny x42
Nhận MIỄN PHÍ từ Nhiệm vụ sinh nhật


Viên Kẹo Đỏ x7
Nạp xu định mức 1.000 Xu/1 Cái


Rương PET Hiếm Có 4 Sao

Ngẫu nhiên nhận: Phụng Hoàng Băng 4 sao x1, Ấu Long Cổ 4 sao x1, Manh Tiểu Miêu 4 sao x1, Ma xà 4 sao x1, Tuần Lộc 4 sao x1, Xanh biếc 4 sao x1, Kungfu Đại Hiệp 4 sao x1.

Lưu ý:

- Chỉ có thể đổi 1 lần/Tổng 4 mục thưởng. Ví dụ: Bạn đổi Rương Vũ Khí LEGEND rồi thì không thể đổi tiếp các vật phẩm khác.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Bánh Kem 11 Tuổi (2)
00:00 ngày 04/06/2020 đến 23:59 ngày 10/06/2020
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởngTrạng thái

Bánh Kem Gunny x3
Nhận MIỄN PHÍ từ Nhiệm vụ sinh nhật

Đá Phong Ấn x1
Khóa

WOW Lu Gạch +12 x1

Bánh Kem Gunny x3
Nhận MIỄN PHÍ từ Nhiệm vụ sinh nhật
chaubau
Châu Báu Sát Thương Lv 17 x1

Lưu ý:

- Có thể đổi 50 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Bánh Kem 11 Tuổi (3)
00:00 ngày 04/06/2020 đến 23:59 ngày 24/06/2020
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởngTrạng thái

Nhẫn 10 Tuổi +6 x1

Viên Kẹo Đỏ x20
Nạp xu định mức 1.000 Xu/1 Cái

Nhẫn 11 Tuổi +6 x1
7 ngày/Có thể tiếp phí/Có thể bồi dưỡng
Khóa

Nhẫn 10 Tuổi +7 x1

Viên Kẹo Đỏ x20
Nạp xu định mức 1.000 Xu/1 Cái

Nhẫn 11 Tuổi +7 x1
7 ngày/Có thể tiếp phí/Có thể bồi dưỡng

Nhẫn 10 Tuổi +8 x1

Viên Kẹo Đỏ x20
Nạp xu định mức 1.000 Xu/1 Cái

Nhẫn 11 Tuổi +8 x1
7 ngày/Có thể tiếp phí/Có thể bồi dưỡng

Nhẫn 10 Tuổi +9 x1

Viên Kẹo Đỏ x20
Nạp xu định mức 1.000 Xu/1 Cái

Nhẫn 11 Tuổi +9 x1
7 ngày/Có thể tiếp phí/Có thể bồi dưỡng

Lưu ý:

- Gunner vui lòng dịch chuyển các thuộc tính hợp thành/phụ ma qua trang bị khác trước khi đổi.
- Sau khi đổi điểm kinh nghiệm sẽ mặc định của từng loại trang sức.
- Có thể đổi 9 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.
- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Bánh Kem 11 Tuổi (4)
00:00 ngày 04/06/2020 đến 23:59 ngày 24/06/2020
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởngTrạng thái

Vòng Tay 10 Tuổi +6 x1

Viên Kẹo Đỏ x20
Nạp xu định mức 1.000 Xu/1 Cái

Vòng Tay 11 Tuổi +6 x1
7 ngày/Có thể tiếp phí/Có thể bồi dưỡng
Khóa

Vòng Tay 10 Tuổi +7 x1

Viên Kẹo Đỏ x20
Nạp xu định mức 1.000 Xu/1 Cái

Vòng Tay 11 Tuổi +7 x1
7 ngày/Có thể tiếp phí/Có thể bồi dưỡng

Vòng Tay 10 Tuổi +8 x1

Viên Kẹo Đỏ x20
Nạp xu định mức 1.000 Xu/1 Cái

Vòng Tay 11 Tuổi +8 x1
7 ngày/Có thể tiếp phí/Có thể bồi dưỡng

Vòng Tay 10 Tuổi +9 x1

Viên Kẹo Đỏ x20
Nạp xu định mức 1.000 Xu/1 Cái

Vòng Tay 11 Tuổi +9 x1
7 ngày/Có thể tiếp phí/Có thể bồi dưỡng

Lưu ý:

- Gunner vui lòng dịch chuyển các thuộc tính hợp thành/phụ ma qua trang bị khác trước khi đổi.
- Sau khi đổi điểm kinh nghiệm sẽ mặc định của từng loại trang sức.
- Có thể đổi 9 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.
- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.