Đầu trang

Chuỗi EVENT - Mừng Gunny 11 Tuổi

Từ 04-06-20

[GUNNY.360GAME.VN]

Điều kiện tham gia:

      • Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner khi đăng nhập Máy Chủ Gà 11 Tuổi liên tiếp 7 ngày sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Thời gian:

    • Bắt đầu: 09:00 Ngày 04/06/2020.
    • Kết thúc: 23:59 Ngày 10/06/2020.

Số ngàyPhần thưởngMô Tả
Ngày 1 Quà 11 Tuổi (1) x1 Mở nhận: Đá Cường Hóa x111, Nước tu luyện cấp 2 x111. Nhận thêm ngẫu nhiên: Đá Cường Hóa x211, Đá Cường Hóa x311, Đá Cường Hóa x411, Đá Cường Hóa x511, Đá Cường Hóa x1111.
Ngày 2 Quà 11 Tuổi (2) x1 Mở nhận: Áo Hoàng Tử Gà Nam (S) x1, Nón Hoàng Tử Gà Nam(S) x1, Áo Công Chúa Gà Nữ (S) x1, Nón Công Chúa Gà Nữ (S) x1 (30 ngày/Khóa). (Nhận theo giới tính nhân vật) Nhận thêm ngẫu nhiên: Mũi khoan cấp 1 x211, Mũi khoan cấp 1 x311, Mũi khoan cấp 1 x411, Mũi khoan cấp 1 x511, Mũi khoan cấp 1 x111, Nón Sắc Sen x1, Áo Dài x1.
Ngày 3 Quà 11 Tuổi (3) x1 Mở nhận: S-Trăng Bạc (30 ngày) x1, Hộp thẻ bài ngẫu nhiên x111, Đá Tím x31. Nhận thêm ngẫu nhiên: Thẻ hồn x40, Thẻ hồn x60, Thẻ hồn x80, Thẻ hồn x100, Thẻ hồn x200, S-Cún Con Độc Thân x1.
Ngày 4 Quà 11 Tuổi (4) x1 Mở nhận: Thẻ Phụ Kiện Xe Lửa (30 ngày) x1, Linh Châu Kỹ Năng x111, Bùa Thú Cưỡi-Thường x5. Ngẫu nhiên nhận thêm: Thuốc tăng cấp thú x21, Thuốc tăng cấp thú x31, Thuốc tăng cấp thú x111, Thuốc tăng cấp thú x211, Thuốc tăng cấp thú x311.
Ngày 5 Quà 11 Tuổi (5) x1 Mở nhận: Thẻ triệu hồi Cún Sociu (30 ngày) x1, Cỏ Thiên Diệp x211, Thức Ăn (20.000 EXP) x38. Nhận thêm ngẫu nhiên: Trứng PET 4 sao ngẫu nhiên x1, Thức Ăn (20.000 EXP) x21, Thức Ăn (20.000 EXP) x111, Thức Ăn (20.000 EXP) x211, Thức Ăn (20.000 EXP) x311.
Ngày 6 Quà 11 Tuổi (6) x1 Mở nhận: Ác Ma +5 x2, Nhẫn Chữ P+5 x2. Nhận thêm ngẫu nhiên: Đá Linh Hồn x111 Đá Linh Hồn x211, Đá Linh Hồn x311, Đá Linh Hồn x411, Đá Linh Hồn x1111.
Ngày 7 Quà 11 Tuổi (7) x1 Ma Thạch Tứ Tượng-Trung (Mở được Ma Thạch Tứ Tượng-Thường) x3, Ma Thạch EXP-Sơ x8. Nhận thêm ngẫu nhiên: Ma Thạch EXP-Sơ x11, Ma Thạch EXP-Trung x11, Ma Thạch EXP-Cao x11, Ma Thạch EXP-Cao x21, Ma Thạch EXP-Cao x31.
Số ngàyPhần thưởngMô tả
3 ngày Quà 11 Tuổi (3 ngày) x1 Mở nhận: Châu báu Kiên Cố Lv13 x11, Châu báu Công Lv15 x2. Nhận thêm ngẫu nhiên: Châu báu Kiên Cố x13, Châu báu Công Lv15 x1, Châu báu Công Lv17 x1, Châu báu Sát Lv17 x1, Châu báu Sát Lv19 x1.
7 ngày Quà 11 Tuổi (7 ngày) x1 Mở nhận: Đá Tăng Cấp (1 ngày) x68, Bong Bóng 11 Tuổi (100-100-100-100, 14 ngày) x1. Nhận thêm ngẫu nhiên: Đá Tăng Cấp (1 ngày) x20, SUPER - Búa Thor x1, Thần Rồng Lửa x1, Super-Samurai x1, Super-Lu Gạch x1, Super Thần Giáo Ares x1, SUPER - Đàn Hắc Ám x1, Super-Kẹo Ma Quái x1, Super-Hoa Tình Yêu x1, Super-Pháo x1.

*Tất cả các phần thưởng đều khóa.

Chi tiết phần thưởng

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

Túi Quà 11 Tuổi (1)
Mở chắc chắn nhận được Đá Cường Hóa 111 Đá cường hóa trong Gunny II
Nước tu luyện cấp 2 111
Mở ngẫu nhiên nhận được Đá Cường Hóa 211 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá Cường Hóa 311 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá Cường Hóa 411 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá Cường Hóa 511 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá Cường Hóa 1111 Đá cường hóa trong Gunny II

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

Túi Quà 11 Tuổi (2)
Mở chắc chắn nhận được Áo Hoàng Tử Gà Nam (S)
30 ngày
1
Áo Công Chúa Gà Nữ (S)
30 ngày
1
Nón Hoàng Tử Gà Nam (S)
30 ngày
1
Nón Công Chúa Gà Nữ (S)
30 ngày
1
Mở ngẫu nhiên nhận được Mũi Khoan Cấp 1 211
Mũi Khoan Cấp 1 311
Mũi Khoan Cấp 1 411
Mũi Khoan Cấp 1 511
Mũi Khoan Cấp 1 1111
Nón Sắc Sen (Nam)
7 ngày
1
Áo Dài (Nam)
7 ngày
1
Nón Sắc Sen (Nữ)
7 ngày
1
Áo Dài (Nữ)
7 ngày
1

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

Túi Quà 11 Tuổi (3)
Mở chắc chắn nhận được S-Trăng Bạc
(30 ngày)
1
Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 111
Đá Tím 31
Mở ngẫu nhiên nhận được Thẻ hồn 40
Thẻ hồn 60
Thẻ hồn 80
Thẻ hồn 100
Thẻ hồn 200
S-Cún Con Độc Thân
7 ngày
1

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

Túi Quà 11 Tuổi (4)
Mở chắc chắn nhận được Thẻ Phụ Kiện Xe Lửa
30 ngày
1
Linh Châu Kỹ Năng 111
Bùa Thường 5
Mở ngẫu nhiên nhận được Thuốc tăng cấp thú 21
Thuốc tăng cấp thú 31
Thuốc tăng cấp thú 111
Thuốc tăng cấp thú 211
Thuốc tăng cấp thú 311

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

Túi Quà 11 Tuổi (5)
Mở chắc chắn nhận được Cún Sociu
30 ngày
1
Cỏ Thiên Diệp 211
Thức Ăn (20.000 EXP) 38
Mở ngẫu nhiên nhận được Thức Ăn (20.000 EXP) 21
Trứng Pet 4 sao ngẫu nhiên 1
Thức Ăn (20.000 EXP) 111
Thức Ăn (20.000 EXP) 211
Thức Ăn (20.000 EXP) 311

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

Túi Quà 11 Tuổi (6)
Mở chắc chắn nhận được Ác ma+5
30 ngày
2
Nhẫn chữ P+5
30 ngày
2
Mở ngẫu nhiên nhận được Đá Linh Hồn 111
Đá Linh Hồn 211
Đá Linh Hồn 311
Đá Linh Hồn 411
Đá Linh Hồn 1111

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

Túi Quà 11 Tuổi (7)
Mở chắc chắn nhận được Ma Thạch Tứ Tượng-Trung 3
Ma Thạch EXP-Sơ 8
Mở ngẫu nhiên nhận được Ma Thạch EXP-Sơ 11
Ma Thạch EXP-Trung 11
Ma Thạch EXP-Cao 11
Ma Thạch EXP-Cao 21
Ma Thạch EXP-Cao 31

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

Quà 11 Tuổi (3 ngày)
Mở chắc chắn nhận được Châu báu_Kiên cố(13) 11
Châu báu_Công(15) 2
Mở ngẫu nhiên nhận được Châu báu_Kiên cố(13) 2
Châu báu_Công(15) 1
Châu báu_Công(17) 1
Châu báu_Sát(17 1
Châu báu_Sát(19) 1

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

Quà 11 Tuổi (7 ngày)
Gunner đạt Lv.25 mới có thể mở
Mở chắc chắn nhận được Đá tăng cấp 68
Bong Bóng 11 Tuổi
14 ngày/Không thể tiếp phí
1
Mở ngẫu nhiên nhận được Đá tăng cấp 20
Super-Búa Thor
7 Ngày
1
Thần Rồng Lửa
7 Ngày
1
Super-Samurai
7 Ngày
1
Super-Lu Gạch
7 Ngày
1
Super-Thần Giáo Ares
7 Ngày
1
Super-Đàn Hắc Ám
7 Ngày
1
Super-Kẹo Ma Quái
7 Ngày
1
Super-Hoa Tình Yêu
7 Ngày
1
Super-Pháo
7 Ngày
1