Đầu trang

Chuỗi EVENT - Mừng Gunny 11 Tuổi

Từ 04-06-20

GIỚI THIỆU CÁC VẬT PHẨM MỚI - MỪNG GUNNY 11 TUỔI

Thời trang mới

 • Bộ Hamster - Nam
TênLoại Hình Thuộc TínhHình ảnh
Nón Hamster-Nam

Nón 10-10-10-10
Kính Hamster-Nam
Kính 8-8-8-8
Tóc Hamster-Nam

Tóc 8-8-8-8
Mặt Hamster-Nam
Mặt 8-8-8-8
Áo Hamster-Nam

Áo 10-10-10-10
Mắt Hamster-Nam

Mắt 8-8-8-8
 • Bộ Hamster - Nữ
TênLoại Hình Thuộc TínhHình ảnh
Nón Hamster-Nữ

Nón 10-10-10-10
Kính Hamster-Nữ
Kính 8-8-8-8
Tóc Hamster-Nữ

Tóc 8-8-8-8
Mặt Hamster-Nữ
Mặt 8-8-8-8
Áo Hamster-Nữ

Áo 10-10-10-10
Mắt Hamster-Nữ

Mắt 8-8-8-8

Vòng Tay 11 Tuổi

 • Trang bị 2 cái +5 trở lên, mỗi thuộc tính (Công-Thủ-Nhanh-May) +25 điểm, HP +250
TênCôngThủNhanhMayHình ảnh
Vòng Tay 11 Tuổi 22 20 22 20
Vòng Tay 11 Tuổi +1 31 28 31 28
Vòng Tay 11 Tuổi +2 44 40 44 40
Vòng Tay 11 Tuổi +3 98 92 98 92
Vòng Tay 11 Tuổi +4 124 116 124 116
Vòng Tay 11 Tuổi +5 155 145 155 145
Vòng Tay 11 Tuổi +6 203 189 203 189
Vòng Tay 11 Tuổi +7 268 250 268 250
Vòng Tay 11 Tuổi +8 360 334 360 334
Vòng Tay 11 Tuổi +9 397 361 397 361
Vòng Tay 11 Tuổi +10 556 506 556 506
Trang bị 2 cái +5 trở lên, mỗi thuộc tính (Công-Thủ-Nhanh-May) +25 điểm, HP +250

Nhẫn 11 Tuổi

 • Trang bị 2 cái +5 trở lên, mỗi thuộc tính (Công-Thủ-Nhanh-May) +25 điểm, HP +250
TênCôngThủNhanhMayHình ảnh
Nhẫn 11 Tuổi 27 25 27 25
Nhẫn Tay 11 Tuổi +1 38 35 38 35
Nhẫn Tay 11 Tuổi +2 54 50 54 50
Nhẫn Tay 11 Tuổi +3 98 92 98 92
Nhẫn Tay 11 Tuổi +4 124 116 124 116
Nhẫn Tay 11 Tuổi +5 155 145 155 145
Nhẫn Tay 11 Tuổi +6 203 189 203 189
Nhẫn Tay 11 Tuổi +7 269 250 269 250
Nhẫn Tay 11 Tuổi +8 360 334 360 334
Nhẫn Tay 11 Tuổi +9 487 451 487 451
Nhẫn Tay 11 Tuổi +10 683 632 683 632
Trang bị 2 cái +5 trở lên, mỗi thuộc tính (Công-Thủ-Nhanh-May) +25 điểm, HP +250

Lưu ý:

 • Vòng Tay 11 Tuổi & Nhẫn 11 Tuổi +0 tới +4 Không thể Bồi Dưỡng lên cấp cao. Có thể dùng làm nguyên liệu Bồi Dưỡng. Có thể tiếp phí.
 • Từ +5 trở lên có thể Bồi Dưỡng tối đa tới +10.
 • Giá tiếp phí: 7 ngày – 300 Xu/Xu Khóa, 30 ngày – 800 Xu/Xu Khóa, 365 ngày – 4.000 Xu/Xu Khóa.

Bong Bóng

TênLoại Hình Thuộc TínhHình ảnh
Bong Bóng Mừng 11 Tuổi Bong Bóng 15-15-15-15
Có thể tiếp phí
Bong Bóng 11 Tuổi Bong Bóng 110-110-110-110
Không thể tiếp phí

Phụ Kiện Thời Trang - Mới

BỘ PHỤ KIỆN THỜI TRANG NAM
Nằm trong BỘ SƯU TẬP NAM 16
Nón Hamster-Nam Tóc Hamster-Nam Áo Hamster-Nam Mắt Hamster-Nam Nâu Lịch lãm Ánh Bạc
Bác Sĩ Phóng Khoáng Điềm Đạm Mây Hoàng Gia Vực Sâu Lửa Đỏ Áo Vân Tú Gió Xuân Sảng Khoái

Thuộc tính sau khi kích hoạt 1 bộ:

 • Công kích: +10
 • Phòng thủ: +40
 • Nhanh nhẹn: +10
 • May mắn: +40
 • HP: +1000
BỘ PHỤ KIỆN THỜI TRANG NỮ
Nằm trong BỘ SƯU TẬP NỮ 17
Nón Hamster-Nữ Tóc Hamster-Nữ Áo Hamster-Nữ Mắt Hamster-Nữ Y Tá Hồng Hồng Phấn
Y Tá Dịu Dàng Say Tình Trâm Hoa Mây Khói Xúc Cảm Mộng Mơ Váy Nghê Thường Dịu Dàng Như Nước

Thuộc tính sau khi kích hoạt 1 bộ:

 • Công kích: +10
 • Phòng thủ: +40
 • Nhanh nhẹn: +10
 • May mắn: +40
 • HP: +1000

Danh Hiệu Mới

TênMô TảHình ảnh
Gunner 10 Tuổi Dùng nhận danh hiệu Gunner 10 Tuổi, có thể vào danh sách danh hiệu dùng, nhận: Tấn công +16, Phòng thủ +16, Nhanh nhẹn +16, May mắn +16. Hiệu lực: 90 ngày
Gunner 11 Tuổi Dùng nhận danh hiệu Gunner 11 Tuổi, có thể vào danh sách danh hiệu dùng, nhận: Tấn công +17, Phòng thủ +17, Nhanh nhẹn +17, May mắn +17. Hiệu lực: Vĩnh viễn.