Đầu trang

Chọn gì cho cuộc chơi đầu tuần này?!

Từ 05-11-13 đến 07-11-13

Chào các Gunner! Giải đấu Gunny sắp đến rồi, quốc vương gà đang ban lời hiệu triệu thần dân gà tích cực rèn luyện võ nghệ. Chỉ có những dũng sĩ được quốc vương chọn ra mới xứng đáng bước vào lãnh địa "Ma đảo", các dũng sĩ ngay khi biết được tin này đã bắt đầu tiến đến điểm thử thách thứ nhất...

Chuỗi sự kiện tháng 7 Gunny

>> Hiệu triệu của quốc vương

Hiệu triệu của quốc vương
(Mỗi ngày hoàn thành 1 lần)
Thời gian 10:00 05/11 - 23:59 11/11
Cấp độ 08 - 65
Điều kiện Thắng 3 trận đấu
Phần thưởng


Chiến hồn đơn x2
nước tu luyện cấp 1 x5
Xu khóa x 500
EXP x 8.000

>>Viễn chinh chiến

Viễn chinh chiến
(Mỗi ngày hoàn thành 1 lần)
Thời gian 10:00 05/11 - 23:59 11/11
Cấp độ 08 - 65
Điều kiện Vượt ải Bộ lạc tà thần (thường)
Phần thưởng


Châu báu thuộc tính (LV1 - 11) x3
Chiến hồn đơn x2
Mũi khoan cấp 1 x5
EXP x 8.000

Cùng tham gia và bùng nổ cùng giải đấu Gunny lớn sắp được bật mí trong ít ngày tới!