Đầu trang

Chào lễ Quốc Khánh - Nhận quà mỗi ngày

Từ 26-08-15

Túi quà Vu Lan

Trong thời gian sự kiện, mua túi quà VU LAN trong Shop, mở ra bạn sẽ có cơ hội nhận được những vật phẩm có thể dùng để đổi quà.

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

TÚI QUÀ VU LAN
157 Xu
Mở chắc chắn nhận được Đá 1
Tinh hoa vinh dự 2
Mở ngẫu nhiên nhận được Linh Châu Kỹ Năng 1
Cỏ Thiên Diệp 1
Cánh hoa hồng 1
Linh hồn thú cưỡi
(Nguyên liệu dung luyện thẻ biến hình thú cưỡi cao cấp)
1
Búa S-Đầu bò
1 ngày/ Khóa
1
Nón S-Đầu bò
1 ngày/ Khóa
1
Giáp S-Đầu bò
1 ngày/ Khóa
1
Búa S-Đầu bò
3 ngày/ Khóa
1
Nón S-Đầu bò
3 ngày/ Khóa
1
Giáp S-Đầu bò
3 ngày/ Khóa
1

Để mua Túi Quà VU LAN các bạn hãy vào khu giảm giá của SHOP nhé!

Nhiệm vụ Gunny

Chọn TAB giảm giá và tìm mua. Mua ngay Túi quà mới toanh để sở hữu những vật phẩm cực Hot cho người bạn đồng hành của mình!

Túi quà Quốc Khánh

Trong thời gian sự kiện, mua túi quà Quốc Khánh trong Shop, mở ra bạn sẽ có cơ hội nhận được những vật phẩm có thể dùng để đổi quà.

Vật phẩm Quà tặngSố lượng


TÚI QUÀ QUỐC KHÁNH
29 Xu
Mở chắc chắn nhận được Tinh hoa vinh dự 1
Mở ngẫu nhiên nhận được Chào 1
Mừng 1
Quốc 1
Khánh 1
Khắp 1
Chốn 1
Tưng 1
Bừng 1
Muôn 1
Hoa 1
Khoe 1
Sắc 1

Để mua Túi Quà Quốc Khánh các bạn hãy vào khu giảm giá của SHOP nhé!

Nhiệm vụ Gunny

Chọn TAB giảm giá và tìm mua. Mua ngay Túi quà mới toanh để sở hữu những vật phẩm cực Hot cho người bạn đồng hành của mình!