Đầu trang

Cập Nhật Mới Tháng 4.2019

Từ 10-04-19

THỜI TRANG MỚI THÁNG 4/2019

TênCôngThủNhanhMay
Song Tử
10 10 10 10
Cự Giải
10 10 10 10
Sư Tử
10 10 10 10
Xử Nữ
10 10 10 10
Thiên Bình
10 10 10 10
Thiên Yết
10 10 10 10
Nhân Mã
10 10 10 10
Ma Kết
10 10 10 10
Bảo Bình
10 10 10 10
Song Ngư
10 10 10 10
Bạch Dương
10 10 10 10
Kim Ngưu
10 10 10 10
Thánh Gióng
30 30 30 30
Mô tả:
Cánh: 
Nằm trong bộ phụ kiện thời trang Cung Hoàng Đạo, kích hoạt nhận thêm thuộc tính
Set Thánh Gióng: tạo hình Phù Đổng Thiên Vương - Nhân vật trong truyền thuyết Việt Nam!
Giá Tiếp Phí
Cánh: 
150 Xu /Xu khóa 7 ngày . 350 Xu /Xu khóa 30 ngày . 900 Xu /Xu khóa 365 ngày
Set Thánh Gióng: 300 Xu /Xu khóa 7 ngày . 600 Xu /Xu khóa 30 ngày . 6000 Xu /Xu khóa 365 ngày