Đầu trang

Cập nhật mới - Bậc thầy luyện thú

Từ 28-08-16

-= TÍNH NĂNG BÙA THÚ CƯỠI =-

Phần thưởng

 • Tăng thêm chỉ số HP của bản thân và chỉ số thuộc tính cấp 2 (mới).

Cách tham gia:

 • Level 31 mới có thể tham gia.
 • Tham gia phó bản hoặc nhận từ sự kiện để có Bùa Thú Cưỡi.
 • Chọn mở giao diện Thú Cưỡi , Chọn Bùa Thú sẽ hiện giao diện

Quy tắc tham gia:

Thuộc tính Cấp 2 và Bùa Thú Cưỡi
 • Bùa Thú Cưỡi là tính năng mới mang lại điểm HP cho nhân vật. Kèm theo đó là nhận được chỉ số thuộc tính cấp 2.
 • hỉ số thuộc tính Cấp 2 gồm có 9 loại : Bạo Kích, Kháng Bạo, Phá Giáp, Miễn thương, POW, Tất Kháng, Bạo Thương, Bảo Vệ, Tốc Độ.
 • Tương ứng với 9 loại thuộc tính cấp 2 là 9 loại Bùa Thú Cưỡi khác nhau gồm có:
  • Bùa Bạo Kích : Khi trang bị bùa Bạo Kích sẽ tăng xác suất xảy ra dame bạo kích.
  • Bùa Kháng Bạo : Khi trang bị bùa Kháng Bạo sẽ giảm xác suất bị dame Bạo Kích.
  • Bùa Phá Giáp : Khi trang bị bùa Phá Giáp sẽ giảm điểm Hộ Giáp của địch.
  • Bùa Miễn Thương : Khi trang bị bùa Miễn Thương sẽ tránh được việc bị đối phương làm giảm điểm Hộ Giáp.
  • Bùa POW : Khi trang bị bùa POW sẽ tăng sát thương khi nộ (POW).
  • Tất Kháng : Khi trang bị bùa Tất Kháng sẽ giảm sát thương phải chịu khi bị tấn công nộ (POW).
  • Bùa Bạo Thương : Khi trang bị bùa Bạo Thương sẽ tăng thêm dame khi Bạo Kích.
  • Bùa Bảo Vệ : Khi trang bị bùa Bảo Vệ sẽ giảm sát thương khi bị Bạo Kích.
  • Bùa Tốc Độ : Khi trang bị sẽ tăng tốc độ tới turn của bản thân
Phẩm Chất Bùa Thú Cưỡi
 • Bùa Thú Cưỡi có 5 loại phẩm chất : Thường, Ưu Tú, Hoàn Mỹ, Siêu Việt, Truyền Thuyết.
 • Tùy theo mỗi loại phẩm chất mà sẽ mang lại HP và số điểm Bùa Thú khác nhau.
 • Phẩm chất càng cao thì HP và số điểm của loại Bùa Thú Cưỡi sẽ nhiều hơn

Tẩy Bùa
 • Khi Tẩy Bùa sẽ ngẫu nhiên tăng hoặc giảm số điểm thuộc tính cấp 2 tương ứng đang có hiện tại của Bùa Thú. .
 • Điểm tăng và điểm giảm sẽ cố định ở 1 con số chỉ định
 • Khi Tẩy Bùa sẽ ngẫu nhiên tăng hoặc giảm số điểm thuộc tính cấp 2 tương ứng đang có hiện tại của Bùa Thú.
 • Điểm tăng và điểm giảm sẽ cố định ở 1 con số chỉ định

 

LƯU Ý

-Chỉ có thể trang bị tối đa 3 lá bùa cùng loại. Bùa Thú Cưỡi chỉ có tác dụng trong thi đấu Truyền Thống, Đấu Trường Không Gian(PVP).

- Thuộc tính cấp 2 Tốc Độ sẽ ảnh hưởng xuyên suốt trong trận đấu.

- Còn các thuộc tính cấp 2 khác sẽ có xác suất và tỷ lệ xảy ra