Đầu trang

Cập nhật mới - Bậc thầy luyện thú

Từ 28-08-16

-= PHÓ BẢN XƯỚNG HƠI NƯỚC =-

Phần thưởng

 • Nhận được các loại bùa thú cưỡi, rương bùa, rương vũ khí đấu trường, mảnh chiến kỹ, mảnh võ vũ khí.

Cách tham gia:

 • Level 30 mới có thể tham gia.
 • Có 4 cấp độ : Thường, Khó, Anh Hùng, Legend.
 • Vào Phó Bản, chọn phó bản sự kiện, chọn phó bản xưởng hơi nước.

Quy tắc tham gia:

 • Khi tham gia phó bản Xưởng Hơi Nước chỉ được sử dụng vũ khí đấu trường không gian.
 • Phó bản gồm có 4 ải:
 • Ải 1 : Tiêu diệt Robot Gà , Golblin Robot.
 • Ải 2 : Tiêu diệt Robot sửa chữa.
  • Mỗi turn máy phun hơi nước sẽ phun hơi nước vào các Gunner gây sát thương, mỗi lần phun xong sẽ gây hư tổn 1 bộ phận, tổng cộng 6 chỗ.

  • Không được vào vùng cấm quá gần với máy phun hơi nước, sẽ gây sát thương chết ngay lập tức.

  • Mỗi lần hư Robot sửa chữa sẽ bò đến sửa nơi bị hư hại.
  • Mỗi khi máu Robot sửa chửa giảm 15% sẽ xuất hiện lốc xoáy thổi văng ra xa và xuất hiện quái nhỏ.
  • Đặc biệt có 1 vùng cấm không thể bắn xuyên qua (trừ sấm sét).

  • Tiêu diệt robot sửa chữa vượt ải thành công.
 • Ải 3 : Tiêu diệt Robot Tank.
   • Mỗi 3 turn robot tank sẽ phun lửa 1 lần gây sát thương lớn.
   • Vùng bánh răng nhô ra là nơi an toàn, tổng cộng có 4 chỗ nhô.

  • Trên xe tank có có 1 vỏ bảo vệ hình cong, đạn không thể bắn xuyên qua trừ Nhện, Khỉ Trộm Đào và Sấm Sét

  • Tiêu diệt Robot Tank sẽ vượt ải.
 • Ải 4: Tiêu diệt Phi Thuyền Robot và Robot Rồng Bay.
  • Boss Có 2 trạng thái là Phi Thuyền Robot và Robot Rồng Bay.
  • Phi Thuyền Rồng Bay :
    • Khi Boss ở trạng thái 1 Phi Thuyền Rồng Bay sẽ gây sát thương cho người chơi mỗi turn.
    • Ở giữa bản đồ có hố, mỗi hố có 1 cột Vật Tổ, mỗi turn sẽ xuất hiện quái.
    • Cột Vật Tổ đỏ tăng tấn công, Cột Vật Tổ Xanh hồi máu, Cột Vật Tổ Lam tăng phòng thủ.
    • Gamer tiêu diệt quái ở hố nào sẽ nhận được Buff tương ứng. Nếu tiêu diệt không hết quái boss sẽ nhận thêm tấn công.
    • Tiêu diệt boss phi thuyền sẽ chuyển sang trạng thái rồng bay.
  • Robot Rồng Bay :
    • Trạng thái này boss sẽ có 3 loại sát thương khác nhau : Băng, Lửa Độc.
    • Lửa sẽ bị thiêu đốt gây dame mỗi turn, Độc sẽ giảm thể lực gamer, Băng sẽ đóng băng gamer.
    • Hố vật tổ đỏ sẽ giải trừ trạng thái thiêu đốt, Hố Vật Tổ xanh sẽ giải sát thương độc, Hố Vật Tổ Lam sẽ giải trừ đóng băng.

LƯU Ý

- Không thể sử dụng vũ khí Vỏ Vật Tổ trong phó bản Xưởng Hơi Nước

- Nếu không có Vỏ Vũ Khí hệ thống sẽ mặc định cho sử dụng AK-47.

- Không thể sử dụng kỹ năng PET trong phó bản này.