Đầu trang

Cập nhật mới - Bậc thầy luyện thú

Từ 28-08-16

-= NHIỆM VỤ TREO THƯỞNG =-

Lợi Ích

  • Gunner tham gia nhiệm vụ treo thưởng mỗi ngày sẽ nhận được nhiều nguyên liệu hiếm có, đặc biệt có thể Tạo mới bội số phần thưởng cao để nhận thưởng về nhiều hơn.

Quy tắc Nhiệm vụ

 • Người chơi mỗi ngày có thể hoàn thành 2 nhiệm vụ treo thưởng, VIP có thể mua số lần, số lần = cấp VIP.


  Tại giao diện Nhiệm vụ Treo thưởng, nhấp vào dấu + để mua

 • Lần đầu mua sẽ là 70 xu, Lần mua càng nhiều, xu càng cao.


  Nhấp nút T.Mới N.Vụ để tạo mới

 • Nhiệm vụ có thể tạo mới (tạo mới ngẫu nhiên, mỗi lần tốn 35 Xu)
 • Bội số phần thưởng nhiệm vụ có thể tạo mới ( nhỏ nhất là 1, cao nhất là  5 mỗi lần tốn 70 Xu)

 • 24h hằng ngày tạo mới, nếu khi tạo mới Gunner có nhiệm vụ đang tiến hành thì sẽ giữ nhật ký nhiệm vụ đến khi hoàn thành. Nhưng số lần trong ngày vẫn hồi phục lại 2.
 • Số lần mua của VIP cũng sẽ tạo mới.

LƯU Ý

- Gunner cần nhấn nút Nhận Nhiệm Vụ thì khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể nhận thưởng

- Ngoài ra Gunner có thể dùng xu để Xong Nhanh