Đầu trang

Cập Nhật HOT - Xếp Hình Kiểu Gunny

Từ 19-12-18

THỜI TRANG GUNNY MỚI MỪNG GIÁNG SINH 2018


Nhân dịp Giáng sinh 2018, Gà Gunny xin giới thiệu tới các Gunner những bộ thời trang siêu lung linh sẽ ra mắt dưới đây!

Những Bộ thời trang này sẽ có trong Phụ kiện thời trang mới luôn nhé các Gunner!

Bộ Thời Trang Giáng Sinh Lấp Lánh (Nam)


Thời trang mới hoàn toàn dành cho Nam bao gồm Áo, Nón, Tóc & Mắt.

Bộ Thời Trang Giáng Sinh Lấp Lánh (Nữ)


Tương tự Nam, Bộ Nữ cũng có bao gồm: Áo, Nón, Tóc & Mắt

Bộ Thời Trang Giáng Sinh Ấm Áp

Với màu sắc bắt mắt hơn, thì Bộ Ấm Áp có hình ảnh giống Bộ Lấp Lánh Nữ, cũng bao gồm: Áo, Nón, Tóc & Mắt.

Bộ Ngựa Ảo Ảnh (Nam)

Bộ Ngựa Ảo Ảnh (Nữ)

Set Cánh Ngựa Kỳ Ảo

Ngựa Kỳ Ảo có thuộc tính (15-15-15-15)

Bảng chi tiết tên và thuộc tính như sau
TênCôngThủNhanhMayGiá tiếp phíMô tả
Khúc Ca Tuyết
10 10 10 10 270 Xu /Xu khóa 7 ngày . 570 Xu /Xu khóa 30 ngày . 2000 Xu /Xu khóa 365 ngày Nằm trong bộ Giáng Sinh Lấp Lánh, có thể kích hoạt phụ kiện, nhận từ: Hoạt Động, Tranh Mua.
Mưa Tuyết
10 10 10 10 270 Xu /Xu khóa 7 ngày . 570 Xu /Xu khóa 30 ngày . 2000 Xu /Xu khóa 365 ngày Nằm trong bộ Giáng Sinh Lấp Lánh, có thể kích hoạt phụ kiện, nhận từ: Hoạt Động, Tranh Mua.
Sương Tuyết
8 8 8 8 150 Xu /Xu khóa 7 ngày . 350 Xu /Xu khóa 30 ngày . 900 Xu /Xu khóa 365 ngày Nằm trong bộ Giáng Sinh Lấp Lánh, có thể kích hoạt phụ kiện, nhận từ: Hoạt Động, Tranh Mua.
Tinh Linh Tuyết
8 8 8 8 80 Xu /Xu khóa 7 ngày . 240 Xu /Xu khóa 30 ngày . 720 Xu /Xu khóa 365 ngày Nằm trong bộ Giáng Sinh Lấp Lánh, có thể kích hoạt phụ kiện, nhận từ: Hoạt Động, Tranh Mua.
Noel Ấm
10 10 10 10 270 Xu /Xu khóa 7 ngày . 570 Xu /Xu khóa 30 ngày . 2000 Xu /Xu khóa 365 ngày Nằm trong bộ Giáng Sinh Lấp Lánh, có thể kích hoạt phụ kiện, nhận từ: Hoạt Động, Tranh Mua.
Băng Tuyết
10 10 10 10 270 Xu /Xu khóa 7 ngày . 570 Xu /Xu khóa 30 ngày . 2000 Xu /Xu khóa 365 ngày Nằm trong bộ Giáng Sinh Lấp Lánh, có thể kích hoạt phụ kiện, nhận từ: Hoạt Động, Tranh Mua.
Tuyết Trắng
8 8 8 8 150 Xu /Xu khóa 7 ngày . 350 Xu /Xu khóa 30 ngày . 900 Xu /Xu khóa 365 ngày Nằm trong bộ Giáng Sinh Lấp Lánh, có thể kích hoạt phụ kiện, nhận từ: Hoạt Động, Tranh Mua.
Đôi Mắt Lạnh
8 8 8 8 80 Xu /Xu khóa 7 ngày . 240 Xu /Xu khóa 30 ngày . 720 Xu /Xu khóa 365 ngày Nằm trong bộ Giáng Sinh Lấp Lánh, có thể kích hoạt phụ kiện, nhận từ: Hoạt Động, Tranh Mua.
Tóc Hoàng Tử
8 8 8 8 150 Xu /Xu khóa 7 ngày . 350 Xu /Xu khóa 30 ngày . 900 Xu /Xu khóa 365 ngày Nằm trong bộ Ngựa Ảo Ảnh, nhận từ: Hoạt Động, Tranh Mua.
Áo Hoàng Tử
10 10 10 10 270 Xu /Xu khóa 7 ngày . 570 Xu /Xu khóa 30 ngày . 2000 Xu /Xu khóa 365 ngày Nằm trong bộ Ngựa Ảo Ảnh, nhận từ: Hoạt Động, Tranh Mua.
Sao Lung Linh
10 10 10 10 270 Xu /Xu khóa 7 ngày . 570 Xu /Xu khóa 30 ngày . 2000 Xu /Xu khóa 365 ngày Nằm trong bộ Ngựa Ảo Ảnh, nhận từ: Hoạt Động, Tranh Mua.
Tóc Công Chúa
8 8 8 8 150 Xu /Xu khóa 7 ngày . 350 Xu /Xu khóa 30 ngày . 900 Xu /Xu khóa 365 ngày Nằm trong bộ Ngựa Ảo Ảnh, nhận từ: Hoạt Động, Tranh Mua.
Áo Công Chúa
10 10 10 10 270 Xu /Xu khóa 7 ngày . 570 Xu /Xu khóa 30 ngày . 2000 Xu /Xu khóa 365 ngày Nằm trong bộ Ngựa Ảo Ảnh, nhận từ: Hoạt Động, Tranh Mua.
Sao Rực Rỡ
10 10 10 10 270 Xu /Xu khóa 7 ngày . 570 Xu /Xu khóa 30 ngày . 2000 Xu /Xu khóa 365 ngày Nằm trong bộ Ngựa Ảo Ảnh, nhận từ: Hoạt Động, Tranh Mua.
Ngựa Kỳ Ảo
15 15 15 15 200 Xu /Xu khóa 7 ngày . 500 Xu /Xu khóa 30 ngày . 1200 Xu /Xu khóa 365 ngày Nằm trong bộ Ngựa Ảo Ảnh, nhận từ: Hoạt Động, Tranh Mua.
Đêm Rực Rỡ
10 10 10 10 270 Xu /Xu khóa 7 ngày . 570 Xu /Xu khóa 30 ngày . 2000 Xu /Xu khóa 365 ngày Nằm trong bộ Giáng Sinh Ấm Áp, có thể kích hoạt phụ kiện, nhận từ: Hoạt Động, Tranh Mua.
Sao Sáng
10 10 10 10 270 Xu /Xu khóa 7 ngày . 570 Xu /Xu khóa 30 ngày . 2000 Xu /Xu khóa 365 ngày Nằm trong bộ Giáng Sinh Ấm Áp, có thể kích hoạt phụ kiện, nhận từ: Hoạt Động, Tranh Mua.
Đêm Lung Linh
8 8 8 8 150 Xu /Xu khóa 7 ngày . 350 Xu /Xu khóa 30 ngày . 900 Xu /Xu khóa 365 ngày Nằm trong bộ Giáng Sinh Ấm Áp, có thể kích hoạt phụ kiện, nhận từ: Hoạt Động, Tranh Mua.
Tình Nồng
8 8 8 8 80 Xu /Xu khóa 7 ngày . 240 Xu /Xu khóa 30 ngày . 720 Xu /Xu khóa 365 ngày Nằm trong bộ Giáng Sinh Ấm Áp, có thể kích hoạt phụ kiện, nhận từ: Hoạt Động, Tranh Mua.