Đầu trang

Cập Nhật HOT - Xếp Hình Kiểu Gunny

Từ 19-12-18

Chào Gunner,

Với ‘Bom Tấn’ đang được chiếu, Gunner có thể nhập vai vào Aquaman trong Gunny qua Set Hải Vương được nhận miễn phí từ đạo cụ Nhiệm vụ sự kiện mỗi ngày.

Không những Set này được đột biến thuộc tính, mà tại Group Cộng Đồng WebGame Gunny ngày 20/12 sẽ có EVENT Khoe Ảnh liên quan nhằm tạo Gunner có thể nhận được CODE.

Thời gian sự kiện

  • Bắt đầu: 09:00 ngày 20/12/2018
  • Kết thúc: 23:59 ngày 26/12/2018
  • Áp dụng với tất cả máy chủ

Nội dung sự kiện

  • Gunner có đủ đạo cụ Thẻ Noel x3 từ Nhiệm vụ sự kiện có thể đổi được Set Hải Vương Gunny (Nam) hoặc (Nữ) tùy thích
Điều kiệnPhần thưởng

Thẻ Noel x3
Nhận được từ nhiệm vụ sự kiện mỗi ngày

Set Hải Vương Gunny (Nam)
8 ngày/Khóa

Thẻ Noel x3
Nhận được từ nhiệm vụ sự kiện mỗi ngày

Set Hải Vương Gunny (Nữ)
8 ngày/Khóa
2 Set sẽ có Gà Đột Biến:
Công-Thủ-Nhanh-May +30
Sát-Giáp +5
Thời gian đột biến: 20/12 – 26/12/2018
Giá tiếp phí Set Hải Vương Gunny: 150 Xu/Xu khóa - 7 ngày. 300 Xu /Xu khóa - 30 ngày. 900 Xu /Xu khóa - 365 ngày.