Đầu trang

Cập Nhật HOT - Xếp Hình Kiểu Gunny

Từ 19-12-18

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Đổi SET Hải Vương

Trong thời gian event, có thể đổi tối đa 4 lần
Thời gian 00:00:00 20/12/2018 - 23:59:59 26/12/2018
Cấp độ 5 - 70
Cách tham gia Thu thập nguyên liệu đổi quà thông qua các event, túi quà
Điều kiện Quà tặng Tình trạng SL

Thẻ Noel x3
Nhận được từ nhiệm vụ sự kiện mỗi ngày

Set Hải Vương Gunny (Nam)
8 ngày/Khóa 1

Thẻ Noel x3
Nhận được từ nhiệm vụ sự kiện mỗi ngày

Set Hải Vương Gunny (Nữ)
8 ngày/Khóa 1

Vũ Khí Xếp Hình

Trong thời gian event, có thể đổi 4 lần
Thời gian 00:00:00 20/12/2018 - 23:59:59 26/12/2018
Cấp độ 5 - 70
Cách tham gia Thu thập nguyên liệu đổi quà thông qua các event, túi quà
Điều kiện Quà tặng Tình trạng SL

Cây Noel x1

Nhận được từ Event Nạp Xu Định Mức - 1.000 Xu/cái

Thẻ Noel x3
Nhận được từ nhiệm vụ sự kiện mỗi ngày
WOW - Xếp Hình 7 Ngày/Khóa 1

Cây Noel x30

Nhận được từ Event Nạp Xu Định Mức - 1.000 Xu/cái

Sao Noel x10
Nhận được từ Túi Quà được bán trong Nhóm Mua
SUPER - Xếp Hình 7 Ngày/Khóa 1