Đầu trang

Cập nhật HOT - Bộ Sưu Tập Tuổi Thơ

Từ 17-08-18

Chào các Gunner!

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner có thể mua ngày các vật phẩm, túi quà HOT được bán tại Giảm Giá Mới - Tranh Mua VIP.

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 23/08/2018
  • Kết thúc: 23:59 ngày 05/09/2018
  • Từ 18:00 ngày 04/09 - 23h59 ngày 05/09 mở bán không giới hạn lần mua.

Nội dung sự kiện

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner có thể mua các vật phẩm sau tại Giảm Giá Mới - Tranh Mua VIP.
TênSố lượngGiá gốcGiá bánVIPGiá hạn mua mỗi ngày
Túi Quà Phụ Kiện - Tây Du Ký (1) 1 250 Xu 200 Xu 3 10
Túi Quà Phụ Kiện - Tây Du Ký (2) 1 250 Xu 200 Xu 3 10
Túi Quà Phụ Kiện - Hồ Lô Biến (1) 1 250 Xu 200 Xu 3 10
Túi Quà Phụ Kiện - Hồ Lô Biến (2) 1 250 Xu 200 Xu 3 10
Túi Quà Phụ Kiện - Truyện Tranh Kinh Điển (1) 1 250 Xu 200 Xu 3 10
Túi Quà Phụ Kiện - Truyện Tranh Kinh Điển (2) 1 250 Xu 200 Xu 3 10
Túi Quà Phụ Kiện - Hoạt Hình Kinh Điển (1) 1 320 Xu 270 Xu 3 10
Túi Quà Phụ Kiện - Hoạt Hình Kinh Điển (2) 1 250 Xu 200 Xu 3 10
Chào 1 200 Xu 100 Xu 3 10
Mừng 1 200 Xu 100 Xu 3 10
Quốc 1 200 Xu 100 Xu 3 10
Khánh 1 200 Xu 100 Xu 3 10
Hồng Thắm 1 200 Xu 100 Xu 3 10