Đầu trang

Cập nhật HOT - Bộ Sưu Tập Tuổi Thơ

Từ 17-08-18

Tuyện tranh nổi tiếng Âm Dương Sư đã tới với Gunny, Gunner có thể hóa thân cùng những bộ thời trang siêu đẹp nhé!

Bằng cách mua từ Cửa Hàng, tham gia Hoạt động Gunner sẽ sở hữu ngay những bộ thời trang siêu đẹp mang phong cách Âm Dương Sư!

Bộ Âm Dương - Nam

BỘ ÂM DƯƠNG
Loại Tên Hình ảnh Cách nhận
Nón Nón Ô Sa Mua tại Cửa Hàng
Mắt Hoang Thiên Mua tại Cửa Hàng
Áo Âm Dương Hoạt Động
Tóc Triều Vân Mua tại Cửa Hàng

Càn Khôn - Nam

BỘ ÂM DƯƠNG
Loại Tên Hình ảnh Cách nhận
Nón Lông Vũ Mua tại Cửa Hàng
Mắt Trời Xanh Mua tại Cửa Hàng
Áo Càn Khôn Hoạt Động
Tóc Lục Đạo Mua tại Cửa Hàng

Bộ Thần Cáo- Nữ

BỘ ÂM DƯƠNG
Loại Tên Hình ảnh Cách nhận
Nón Mặt Cáo Mua tại Cửa Hàng
Mắt Bội Thu Mua tại Cửa Hàng
Áo Thần Cáo Hoạt Động
Tóc Mê Hoặc Mua tại Cửa Hàng

Bộ Cánh Bướm - Nữ

BỘ ÂM DƯƠNG
Loại Tên Hình ảnh Cách nhận
Nón Trâm Bướm Mua tại Cửa Hàng
Mắt Mây Trôi Mua tại Cửa Hàng
Áo Cánh Bướm Hoạt Động
Tóc Hương Đưa Mua tại Cửa Hàng