Đầu trang

Cập nhật HOT - Bộ Sưu Tập Tuổi Thơ

Từ 17-08-18

Lao động hăng say nhận thêm quà đây pà con ơi!! Gunner tham gia làm nhiệm vụ đầy đủ mỗi ngày sẽ tích lũy đạo cụ cần thiết cho sự kiện Đổi Quà sau này nhé!

Thời gian:
 • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 23/08/2018.
 • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 29/08/2018.

Mừng Lễ Quốc Khánh (1)

Mỗi ngày có thể hoàn thành 1 lần 
Thời gian 00:00:00 23/08/2018 - 23:59:59 05/09/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Thu thập đủ:
- Chào x2
- Mừng x2
- Quốc x2
- Khánh x2
Nhận tại Nhiệm Vụ Sự Kiện
Thẻ Thỏ Đáng Yêu
2 ngày/ khóa
1  
Nhẫn EXP +2 3  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 3  
Mumu
2 ngày/ khóa
1  

Mừng Lễ Quốc Khánh (2)

Mỗi ngày có thể hoàn thành 1 lần 
Thời gian 00:00:00 23/08/2018 - 23:59:59 05/09/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Thu thập đủ:
- Chào x39
- Mừng x39
- Quốc x39
- Khánh x39
Nhận tại Nhiệm Vụ Sự Kiện
Lễ Quốc Khánh
10 ngày/ Khóa
1  
WOW-Gậy Như Ý
7 ngày/ Khóa
1  
Đá Linh Hồn 50  
Da Thú 50  
Hộp Hồn Tinh-Nhỏ 50  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 25  

Vu Lan Báo Hiếu

Mỗi ngày có thể hoàn thành 5 lần 
Thời gian 00:00:00 23/08/2018 - 23:59:59 05/09/2018
Cấp độ 25 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong 2 nhiệm vụ sau:
- Hoàn thành 7 trận tự do 3vs3
- Chiến thắng 5 trận Guild Chiến
Phần thưởng


Hồng Thắm x3

không khóa


Mảnh đá tăng cấp x3

Đổi Quà Phụ Kiện 1

Đổi Quà Phụ Kiện 1
Thời gian 00:00:00 23/08/2018 - 23:59:59 05/09/2018
Cách đổi thưởng Đổi tại: Event -> Đổi Thưởng. Tối đa đổi được 50 lần
Điều kiện Thu thập Hồng Thắm thông qua Nhiệm Vụ Sự Kiện/ Tranh Mua


Hồng Thắm x3
Túi Quà Phụ Kiện - Tây Du Ký (1) x1  1

Hồng Thắm x3
Túi Quà Phụ Kiện - Tây Du Ký (2) x1  1

Hồng Thắm x3
Túi Quà Phụ Kiện - Hồ Lô Biến (1) x1  1

Hồng Thắm x3
Túi Quà Phụ Kiện - Hồ Lô Biến (2) x1  1

Đổi Quà Phụ Kiện 2

Đổi Quà Phụ Kiện 2
Thời gian 00:00:00 23/08/2018 - 23:59:59 05/09/2018
Cách đổi thưởng Đổi tại: Event -> Đổi Thưởng. Tối đa đổi được 50 lần
Điều kiện Thu thập Hồng Thắm thông qua Nhiệm Vụ Sự Kiện/ Tranh Mua

Hồng Thắm x3
Túi Quà Phụ Kiện - Truyện Tranh Kinh Điển (1) x1  1

Hồng Thắm x3
Túi Quà Phụ Kiện - Truyện Tranh Kinh Điển (2) x1  1

Hồng Thắm x3
Túi Quà Phụ Kiện - Hoạt Hình Kinh Điển (1) x1  1

Hồng Thắm x3
Túi Quà Phụ Kiện - Hoạt Hình Kinh Điển (2) x1  1

Đổi Gậy Như Ý

Đổi Quà
Thời gian 00:00:00 23/08/2018 - 23:59:59 05/09/2018
Cấp độ 05 -70
Điều kiện Thu thập nguyên liệu đổi quà thông qua các event, túi quà


Pháo Hoa Rực Rỡ x1


Lông vũ 7 màu x10WOW-Gậy Như Ý

7 ngày/ khóa

 1


Pháo Hoa Rực Rỡ x35

WOW - Gậy Như Ý x1SUPER-Gậy Như Ý

7 ngày/ khóa

 1


Pháo Hoa Rực Rỡ x250


SUPER-Gậy Như Ý


LEGEND-Gậy Như Ý

7 ngày/ khóa

 1


Pháo Hoa Rực Rỡ x300


LEGEND-Gậy Như Ý

7 ngày/ khóa

 1
 • Đổi Quà Vu Lan

  Đổi Quà
  Thời gian 00:00:00 23/08/2018 - 23:59:59 05/09/2018
  Cấp độ 05 -70
  Điều kiện Thu thập đủ Hồng Thắm


  Hồng Thắm x150

  Ơn Nghĩa Sinh Thành

  30 ngày/ khóa

   1

  Linh hồn thú cưỡi
   25

  Linh Hồn PET
   30

 Gian Nan Vượt Khó

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 23/08/2018 - 23:59:59 05/09/2018
Cấp độ 08-30
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại Chiến Rồng - (Khó) x1
- Vương Thành Gà - (Khó) x1
- Bộ Lạc Tà Thần - (Khó) x1
Phần thưởng


Thuốc tăng cấp Thú(x2)


Đá Cường Hóa (x15)

Mảnh Thú Cưỡi (x2)

Chào (x1)

Đối Đầu Anh Hùng

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 23/08/2018 - 23:59:59 05/09/2018
Cấp độ 31 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại Chiến Rồng - (Anh hùng) x1
- Vương Thành Gà - (Anh hùng) x1
- Bộ Lạc Tà Thần - (Anh hùng) x1
Phần thưởng
Vật Tế Cao(x2)

Da Thú (x3)

Hộp hồn tinh (nhỏ) x1

Chào x1

Quyết Đấu Tự Do

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 23/08/2018 - 23:59:59 05/09/2018
Cấp độ 08 -30
Điều kiện Chiến thắng 5 trận tự do
Phần thưởng
Chiến hồn đơn (x20)

Linh Châu Kỹ Năng x10

Châu báu thuộc tính Lv9-11 x2


Mừng x1

Chiến Thắng Vinh Quang

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 23/08/2018 - 23:59:59 05/09/2018
Cấp độ 31 - 70
Điều kiện - Chiến thắng đấu tự do 5 trận
Phần thưởng
Mảnh đá tăng cấp (x2)

Hộp hồn tinh (nhỏ) x1


Chiến hồn đơn (x20)

Mừng x1

Sánh Vai Chiến Đấu

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian
00:00:00 23/08/2018 - 23:59:59 05/09/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Hạ 10 đối thủ trong Guild Chiến
Phần thưởng


Đá Bùa Vật Tổ (x2)


Nước tu luyện ma pháp cấp 2 x1


Rương xu khóa sơ x4

Quốc x1

Thử Sức Dũng Sĩ

Mỗi ngày hoàn thành 99 lần 
Thời gian 00:00:00 23/08/2018 - 23:59:59 05/09/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Anh Hùng x1
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Legend x1
Phần thưởng
Đá x3

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x3

Đá huyền thú (x10)

Khánh x1

Hợp Sức Đánh Trận

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần 
Thời gian 00:00:00 23/08/2018 - 23:59:59 05/09/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Vợ chồng cùng chiến thắng 5 trận
Phần thưởng
Linh Hồn PET x2

Ma Thạch-Cao x2

Thức Ăn (Sơ) x3

Super - Hoa Tình Yêu - Mảnh sơ x1


Châu báu thuộc tính Lv4x
2