Đầu trang

8/3 - Nhận quà thả ga

Từ 03-03-16

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 25/02/2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 09/03/2016.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn tích lũy đạo cụ Tình Yêu Giản Đơn T4 từ sự kiện Nạp xu đạt mốc sẽ đổi được nhiều phần thưởng hấp dẫn:

Mức nạp xuVật phẩm nhận đượcSLHình Ảnh
500 Tình Yêu Giản Đơn T4 1
1,000 2
2,000 4
5,000 10
10,000 20
30,000 60
50,000 100
80,000 160
100,000 200

Phần Thưởng

Vật phẩm cần đổiSố lượng cần cóQuà tặngSố lượngHình ảnh

TÌNH YÊU GIẢN ĐƠN T4
100
Gà Con 5 sao
1
100
Kiến Xanh Nhỏ 5 sao
1
100
Đấu Sĩ 5 sao
1
100
Mầm Xanh 5 sao
1
50
Larvar Vàng

Công - Thủ - Nhanh - May +30
Có thể tiếp phí/1.500 Xu - 30 ngày
1 -

Cách Đổi Thưởng

Tại giao diện Game Chọn EVENT -> Đổi Thưởng để tiến hành đổi thưởng.

Lưu ý:

Có thể đổi 4 lần cho đến hết sự kiện. Không áp dụng cho máy chủ Gà Quyền Vương.

Riêng Đổi Vật Phẩm Hiếm Larvar Vàng có thể đổi được tối đa 3 lần.