Đầu trang

8/3 - Nhận quà thả ga

Từ 03-03-16

Quà miễn phí đặc biệt 8/3

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 03/03/2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 09/03/2016.
  • Nhận duy nhất 1 lần trong thời gian diễn ra sự kiện.
Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng:

Cấp ĐộTên Phần ThưởngSố LượngHình ảnh
03-70 Túi quà 8/3 - Nam 1
Túi quà 8/3 - Nữ 1
Hoa Hồng 5
Vé tăng vật tổ 20

Gunner nhận Túi quà 8/3 Nữ và Nam miễn phí tại EVENT -> Hấp Dẫn -> Giờ EVENT:

Online tặng quà thả ga

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 03/03/2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 09/03/2016.
Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng mỗi ngày.

Cấp ĐộTên Phần ThưởngSố Lượng
03-20 Đá Cường Hóa 10
Hạt Giống Vinh Dự 2
Lì Xì Phát Tài 1
Nước kinh nghiệm 4 2
21 - 30 Đá Cường Hóa 15
Hạt Giống Vinh Dự 2
Lì Xì Phát Tài 1
Cây trồng (sơ) 2
31 - 40 Tinh hoa vinh dự 4
Hạt Giống Vinh Dự 2
Lì Xì Phát Tài 1
Cây trồng (sơ) 3
41 - 50 Tinh hoa vinh dự 5
Hạt Giống Vinh Dự 2
Lì Xì Phát Tài 1
Cây trồng (sơ) 4
51 - 70 Tinh hoa vinh dự 6
Hạt Giống Vinh Dự 2
Lì Xì Phát Tài 1
Cây trồng (sơ) 5