Đầu trang

[14-10] Gà chung sức, cả nhà có quà

Từ 15-10-13 đến 17-10-13

Chào các Gunner!

Một sự kiện đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện tại vương quốc Gà, với sự chung sức của các Gunner trên toàn thể 50 cụm máy chủ Gunny sẽ mang đến quà tặng dành cho toàn bộ cư dân gà. Bạn đã sẵn sàng hợp sức cùng mọi người chưa?

Chung sức nhận quà

Thời gian sự kiện

Bắt đầu: 00:00:00 ngày 15/10/2013

Kết thúc: 23:59:59 ngày 17/10/2013

Nội dung sự kiện

    • Trong mỗi ngày diễn ra sự kiện, khi Gunner trên toàn máy chủ mua loa lớn đạt đến các mốc số lượng quy định, tất cả Gunner sẽ nhận được quà tặng sau:
Mức mua loa lớnQuà tặng nhận đượcSố lượngHình ảnh


Trên 120.000 Loa lớn

Châu báu sát thương LV9 40
Châu báu tấn công LV9 3
Châu báu phòng ngự LV7 3

90.000 - 119.999 Loa lớn

Châu báu sát thương LV9 30
Từ 30.000 - 89.999 Loa lớn Châu báu sát thương LV9 10
Từ 4.000 - 29.999 Loa lớn Châu báu tấn công LV9 3
Từ 1.000 - 3.999 Loa lớn Châu báu phòng ngự LV7 3

Lưu ý

  • Số loa lớn được mua sẽ được tính trong vòng 24h trên tất cả máy chủ trong mỗi ngày diễn ra sự kiện.
  • Gunny Team sẽ thống kê và công bố số lượng loa được mua của 1 ngày trong bảng tin vào sáng ngày tiếp theo. Nếu số lượng mua đạt mức yêu cầu, Gunner sẽ nhận được quà tặng tương ứng tại khu vực nhiệm vụ sau khi có bảng tin này trên trang chủ.
  • Nếu đạt số lượng mua yêu cầu, tất cả Gunner đều nhận được quà dù không tham gia mua loa.
  • Các mốc quà tặng này sẽ được cộng dồn nếu số lượng mua 1 ngày đạt yêu cầu từ 2 mốc trở lên. Ví dụ: ngày 15/10, có tất cả 7.000 Loa được bán ra, Gunner sẽ nhận được quà của 2 mốc 1000 và 4000 loa vào ngày 16/10.
  • Tuy nhiên, Gunner chỉ có duy nhất một ngày để nhận quà của ngày trước đó. Ví dụ: Gunner chỉ có 1 ngày 16/10 để đăng nhập nhận quà của ngày 15/10. Qua ngày 17/10 sẽ không nhận được của ngày 15/10 nữa.
  • Số lượng loa được mua của ngày hôm trước sẽ được cộng dồn cho ngày tiếp theo. Ví dụ: Ngày 15/10, các bạn mua tất cả 15.000 loa thì ngày 16/10, Gunner chỉ cần mua thêm 15.000 loa nữa để đạt mốc 30.000 loa và tiếp tục nhận quà vào ngày 17/10. Quy tắc nhận quà như sau: ngày 16/10 nhận quà mốc 1 và 2. Ngày 17/10, nhận quà mốc 3.
  • Áp dụng sự kiện cho tất cả các máy chủ Gunny.

Mỗi Gunner có thể tham gia nhận quà mua chung 1 lần tại khu vực Nhiệm Vụ trên giao diện quảng trường nếu đạt yêu cầu:

Nhiệm vụ Gunny