Đầu trang

[13-09] Cuối tuần vi vu nâng cấp vật tổ

Từ 13-09-13 đến 16-09-13

Chào các Gunner!

Để giúp các bạn có được mức giảm giá cao nhất khi nâng cấp vật tổ, Gunny Team mở sự kiện Tiêu Xu tặng bùa vật tổ. Sử dụng bùa này sẽ giúp các bạn tiết kiệm một khoản đáng kể đó, tận dụng triệt để nào các bạn!

*Lưu ý: Tham gia các hoạt động như mở nông trại, đài châu báu, tiếp phí VIP,.... cũng được tính là tiêu xu. Ngoại trừ 3 hoạt động sau: Đấu giá, giao dịch thư và tặng quà kết hôn không được tính.

Thời gian sự kiện

00:00:00 ngày 13/09/2013 - 23:59:59 ngày 15/09/2013

Nội dung

Mỗi lần Gunner tiêu một lần đúng số xu theo yêu cầu sẽ nhận được quà tặng sau:

Mức tiêu xuQuà tặngSố lượngHình ảnh
100 - 499 Xu Bùa vật tổ 10
500 - 999 Xu
Bùa vật tổ 50
1.000 - 4.999 Xu Bùa vật tổ 100

Lưu ý

  • Không giới hạn số lần nhận quà.
  • Không tính cộng dồn quà tặng theo số xu tiêu
  • Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.
  • Tất cả các quà tặng đều khóa.
  • Khi Gunner tiêu xu để nâng cấp vật tổ nằm trong các định mức trên vẫn sẽ nhận được quà tặng bùa vật tổ.

Mua sắm có thêm quà khuyến mãi, quá đã! Cùng mua sắm thả ga và nhận quà tới bến cùng cửa hàng gà!