Auto Boss thế giới

1 tính năng khá hấp dẫn của phiên bản 5.1 là Auto Boss Thế Giới. Bạn sẽ không cần phải ngồi điều khiển trước màn hình máy tính cả giờ nữa.

Chức năng này áp dụng cho cả Boss Rồng và Boss Bóng Đá. Mỗi lần Boss xuất hiện các bạn có thể sử dụng chức năng Trợ Chiến trong khu vực hoạt động mỗi ngày:

Khi đó bạn sẽ được lựa chọn những tính năng sau:

Online

  • Tự động mua: Tự động mua hồi sinh mỗi lần chết. Trừ Xu tương ứng.
  • Thi đấu ngay: Tấn công ngay lập tức. Trừ 12 Xu mỗi lần thi đấu ngay.
  • Trợ thủ lần này: Tự động tấn công Boss trong trong suốt thời gian Boss. Mỗi lần đánh boss trừ 10 Xu Khóa.
  • Duy trì trợ thủ: Tự động tấn công Boss trong 1 ngày. Tức là trong 1 ngày xuất hiện bao nhiêu Boss Thế Giới, Auto sẽ tự động tấn công dùm bạn bấy nhiêu. Mỗi lần đánh boss trừ 10 Xu Khóa.


Lưu ý:

  • Nếu trong quá trình tự động mà Xu của bạn đã hết Auto sẽ tự động dừng.
  • Phải giữ nguyên giao diện Auto mới có hiệu lực. Disconect hoặc chuyển giao diện sẽ dừng Auto.
  • Muốn tích hợp thêm các trợ chiến khác ở 4 chức năng trên bạn phải đóng lại rồi thiết lập lại mới có thể sử dụng.