Gunny II http://gunny.360game.vn Website: http://gunny.360game.vn Ra mắt danh hiệu Nữ Vương và Túi quà Lễ Nguyên Tiêu mới <img src="http://img.zing.vn/gn/images/modules/tintuc/100x57/g10.jpg" align="left" /> Cùng shopping thôi nào! http://gunny.360game.vn/tin-tuc/chi-tiet.hang-ngay.ra-mat-danh-hieu-nu-vuong-va-tui-qua-le-nguyen-tieu-moi.7823.html 2015-03-05 Hàng ngày [Gunny Fanpage]Share ảnh Mừng 8/3 <img src="http://img.zing.vn/gn/images/modules/tintuc/100x57/g18.jpg" align="left" /> Cùng share ảnh nhận code nhé! https://www.facebook.com/816811085072683 2015-03-05 Cộng đồng Gà đột biến - Thêm sức mạnh với sự kiện 8/3 <img src="http://img.zing.vn/gn/images/modules/tintuc/100x57/g10.jpg" align="left" /> Đột biến tuần này http://gunny.360game.vn/su-kien/tab/chuoi-su-kien-tuan-5-3-11-3.bai-viet.ga-dot-bien.5849.html 2015-03-05 Hàng ngày Gunner "số đỏ" trúng Iphone 6 với Rinh SH Du Xuân Ất Mùi <img src="http://img.zing.vn/gn/images/modules/tintuc/100x57/g10.jpg" align="left" /> Cùng xem ai là người may mắn nhé! http://gunny.360game.vn/tin-tuc/chi-tiet.hang-ngay.gunner-so-do-trung-iphone-6-voi-rinh-sh-du-xuan-at-mui.7824.html 2015-03-05 Hàng ngày Khuyến mãi 150% Xu nạp <img src="http://img.zing.vn/gn/images/modules/tintuc/100x57/g10.jpg" align="left" /> Đang Khuyến mãi 150% http://gunny.360game.vn/su-kien/tab/chuoi-su-kien-tuan-5-3-11-3.bai-viet.qua-tang-nap-xu.5872.html 2015-03-05 Hàng ngày Thu thập Item Nguyên Tiêu đổi Túi quà Lễ Nguyên Tiêu <img src="http://img.zing.vn/gn/images/modules/tintuc/100x57/g10.jpg" align="left" /> Thu thập và đổi túi quà HOT nào http://gunny.360game.vn/su-kien/tab/chuoi-su-kien-tuan-5-3-11-3.bai-viet.am-muu-nguy-hiem.5867.html 2015-03-05 Hàng ngày Giao hữu Chí Tôn tháng 2 - Mời thành viên Guild vào nhận Code <img src="http://img.zing.vn/gn/images/modules/tintuc/100x57/g18.jpg" align="left" /> Thành viên 4 Guild vào nhận Code http://gunny.360game.vn/tin-tuc/chi-tiet.hang-ngay.giao-huu-chi-ton-thang-2-moi-thanh-vien-guild-vao-nhan-code.7815.html 2015-03-04 Hàng ngày Bảo trì máy chủ ngày 5.3 <img src="http://img.zing.vn/gn/images/modules/tintuc/100x57/g10.jpg" align="left" /> Gunny sẽ bảo trì máy chủ http://gunny.360game.vn/tin-tuc/chi-tiet.hang-ngay.bao-tri-may-chu-ngay-5-3.7817.html 2015-03-04 Hàng ngày Liên thông máy chủ tháng 3 <img src="http://img.zing.vn/gn/images/modules/tintuc/100x57/g10.jpg" align="left" /> Gunny sẽ tiến hành liên thông 1 số máy chủ http://gunny.360game.vn/tin-tuc/chi-tiet.hang-ngay.lien-thong-may-chu-thang-3.7818.html 2015-03-04 Hàng ngày Mừng 8/3 với Gà Nữ Thần <img src="http://img.zing.vn/gn/images/modules/tintuc/100x57/g10.jpg" align="left" /> Máy chủ mới http://gunny.360game.vn/su-kien/tab/may-chu-moi-ga-nu-than.bai-viet.gioi-thieu.5816.html 2015-03-04 Hàng ngày