Gunny II http://gunny.360game.vn Website: http://gunny.360game.vn Thưởng khi đăng nhập thành công <img src="http://img.zing.vn/gn/images/modules/tintuc/100x57/g18.jpg" align="left" /> Thưởng hấp dẫn khi Online kìa! <br/>múc ngay! http://gunny.360game.vn/su-kien/tab/chuoi-su-kien-tuan-21-5-27-5.bai-viet.dang-nhap-nhan-thuong.6638.html 2015-05-23 Hàng ngày Hướng dẫn đổi mật khẩu Zing ID dễ dàng <img src="http://img.zing.vn/gn/images/modules/tintuc/100x57/g10.jpg" align="left" /> Sử dụng đủ các ký tự <br/>chữ thường, hoa, số và ký tự http://gunny.360game.vn/tin-tuc/chi-tiet.hang-ngay.huong-dan-doi-mat-khau-zing-id-de-dang.8118.html 2015-05-23 Hàng ngày Chúc phúc thần gà đang giảm giá. Bạn đã tiếp phí chưa? <img src="http://img.zing.vn/gn/images/modules/tintuc/100x57/g18.jpg" align="left" /> Nhanh tay tiếp phí http://gunny.360game.vn/su-kien/tab/chuoi-su-kien-tuan-21-5-27-5.bai-viet.giam-gia-chuc-phuc-than-ga.6609.html 2015-05-23 Hàng ngày Khuyến mãi 150% Xu nạp <img src="http://img.zing.vn/gn/images/modules/tintuc/100x57/g18.jpg" align="left" /> Nhanh tay nạp kẻo lỡ http://gunny.360game.vn/su-kien/tab/chuoi-su-kien-tuan-21-5-27-5.bai-viet.qua-tang-nap-xu.6598.html 2015-05-23 Hàng ngày Lật gà giảm giá, tham gia ngay thôi! <img src="http://img.zing.vn/gn/images/modules/tintuc/100x57/g18.jpg" align="left" /> Đừng bỏ lỡ cơ hội rinh quà khủng http://gunny.360game.vn/su-kien/tab/chuoi-su-kien-tuan-21-5-27-5.bai-viet.giam-gia-ruong-ga.6623.html 2015-05-23 Hàng ngày Bảo mật tài khoản, hãy đổi mật khẩu Zing ID <img src="http://img.zing.vn/gn/images/modules/tintuc/100x57/g18.jpg" align="left" /> Hãy đổi mật khẩu Zing ID để bảo vệ <br/>tài khoản của bạn http://gunny.360game.vn/tin-tuc/chi-tiet.hang-ngay.bao-mat-tai-khoan-hay-doi-mat-khau-zing-id.8117.html 2015-05-22 Hàng ngày Cơ hội nhận châu báu level 17 với túi quà Châu Báu <img src="http://img.zing.vn/gn/images/modules/tintuc/100x57/g18.jpg" align="left" /> Nhanh tay kẻo lỡ! http://gunny.360game.vn/su-kien/tab/chuoi-su-kien-tuan-21-5-27-5.bai-viet.thien-duong-mua-sam.6621.html 2015-05-22 Hàng ngày Gian hang Tranh Mua trở lại với nhiều vật phẩm hấp dẫn <img src="http://img.zing.vn/gn/images/modules/tintuc/100x57/g18.jpg" align="left" /> Cùng mua nhanh tay http://gunny.360game.vn/su-kien/tab/chuoi-su-kien-tuan-21-5-27-5.bai-viet.gian-hang-tranh-mua.6636.html 2015-05-22 Hàng ngày Nạp Xu Vui Vẻ - Ngày cuối diễn ra sự kiện <img src="http://img.zing.vn/gn/images/modules/tintuc/100x57/g18.jpg" align="left" /> Nhanh tay kẻo lỡ http://gunny.360game.vn/su-kien/tab/chuoi-su-kien-tuan-14-5-20-5.bai-viet.nap-xu-vui-ve.6569.html 2015-05-22 Hàng ngày Túi quà Midas đang giảm giá 30% <img src="http://img.zing.vn/gn/images/modules/tintuc/100x57/g18.jpg" align="left" /> Mua nhanh kẻo lỡ http://gunny.360game.vn/su-kien/tab/chuoi-su-kien-tuan-21-5-27-5.bai-viet.giam-gia-tui-qua-midas.6634.html 2015-05-22 Hàng ngày