Bí kíp luyện gà

Gunny 3.2 Cải tiến hướng dẫn tân thủ

10-11-2011

Chào các Gunner. Trong phiên bản Gunny 3.2 - Bí ẩn đảo gà, hệ thống Hướng dẫn tân thủ sẽ được cải tiến hoàn toàn mới. Với hệ thống Hướng dẫn mới này, nó sẽ giúp các Gunner lần đầu chơi Gunny sẽ nhanh chóng tiếp cận với Gunny một cách dễ dàng hơn. Sau đây chúng ta cùng xem qua hệ thống Hướng dẫn tân thủ trong Gunny 3.2 sẽ như thế nào nhé.

Đối với những tài khoản chưa tạo nhân vật trong Game, khi vào Game sẽ xuất hiện giao diện tạo nhân vật, các Gunner hãy chọn nhân vật Nam hoặc Nữ và đặt tên sau đó Vào trò chơi:

Tạo nhân vật

Đặt tên cho nhân vật của mình và nhấn Vào trò chơi để hoàn tất việc tạo nhân vật

Khi tạo nhân vật xong và vào Game, các Gunner sẽ phải hoàn thành Hướng dẫn tân thủ để trang bị đầy đủ cho mình đầy đủ những đạo cụ chiến đấu. Thực chất, Hướng dẫn tân thủ là một hệ thống nhiệm vụ, khi hoàn thành những nhiệm vụ này các bạn sẽ nhận được những đạo cụ trên.

Đoạt đạo cụ +1

Ở nhiệm vụ này, các Gunner sẽ học cách di chuyển và hạ gục 2 Gà hồng để hoàn thành nhiệm vụ:

Di chuyển

Học cách di chuyển

Đánh bại 2 Gà hồng hồng

Đánh bại 2 Gà hồng

Hoàn thành nhiệm vụ các Gunner sẽ nhận được Đạo cụ +1:

Đạo cụ +1

Lấy lại đạo cụ 10%

Ở nhiệm vụ tiếp theo, các bạn sẽ học chỉnh góc và hạ gục Gà tinh anh để tiếp tục lấy đạo cụ 10%:

Đạo cụ 10%

Đánh bại gà tinh anh

Đánh bại Gà tinh anh để hoàn thành nhiệm vụ

Nhận đạo cụ X3 và Kích nộ

Nhiệm vụ này các Gunner sẽ phải hạ Boss gà để nhận được đạo cụ x3Kích nộ:

Đạo cụ x3

Đánh bại boss gà để nhận được đạo cụ x3 và Kích nộ

Đoạt máy bay

Tiếp đến nhiệm vụ này, các Gunner tiếp tục vượt phó bản để đoạt lấy đạo cụ máy bay:

Đoạt máy bay

Vượt phó bản nhận Đạo cụ máy bay

Vượt qua phó bản để lấy đạo cụ máy bay

Nhận đạo cụ +2 và 20%

Ở nhiệm vụ này, các Gunner một lần nữa sẽ vượt phó bản để nhận tiếp đạo cụ +2 và 20%:

Đạo cụ +2 và 20%

Đạo cụ +2 và 20%

Nhận đạo cụ +2 và 20%

Vượt qua phó bản sẽ nhận được Đạo cụ +2 và 20%

Đạo cụ 30%, 40% và 50%

Cuối cùng là 3 đạo cụ: 30%, 40% và 50%, các bạn cũng sẽ vượt qua phó bản để nhận được 3 đạo cụ này:

Đạo cụ 30%, 40% và 50%

Vượt phó bản để nhận đạo cụ 30%, 40% và 50%

Đạo cụ 30%, 40% và 50%

Vượt qua phó bản để nhận 3 đạo cụ cuối cùng: 30%, 40% và 50%

Gunny Team

360log